Inflationen og aktier

Aktierne er interessante, da dette marked altid er forud og tilhører de ledende indikatorer. Typisk, vender aktierne 6 til 9 måneder før økonomien, hvilket er meget vigtigt at vide jf. de økonomiske usikkerheder der pt. hersker. Der er dog en lille forskel på vending i aktierne når vi har et inflationsmiljø som nu. Her vender aktierne typisk når inflationen topper – vil det også ske denne gang?

Læs også artiklen i Landbrugsavisen under TENDENS

Syv beviser
Jeg har forsøgt at sætte en skillelinje på inflationen. Det har jeg gjort ved 6%. Dvs., hvis inflationen stiger, men holder sig under 6% kalder jeg det almindelig markedsudsving og indenfor ”normalen”. Stiger inflationen over 6% har vi måske at gøre med et større prischok i markedet forårsaget af store divergenser på udbud og efterspørgslens side.

Der er syv gange inflationen banker over 6% de sidste 80 år. Vi har nu den ottende. Aktierne bunder ca. ikke præcis, men tæt på, der hvor inflationen topper. Som inflationen stille og roligt bevæger sig ned ad, fortsætter aktierne med at stige. I vedlagte graf har jeg vist de 3 gange der herskede i 70’erne omkring den høje inflation, sammenholdt med SP500 i USA.

En anden konklusion er, at inflationen kommer lige så hurtigt ned som den kom op, når inflationen banker over de 6%. Der findes masser af eksempler i historien at inflationen f.eks. stiger til 5% og tager 3 til 5 år at komme ned under f.eks. 2% igen. Det kalder jeg markedsudsving og indenfor ”normalen”. Men når inflationen banker over de 6% kommer den lige så hurtigt ned – heldigvis.

Aktier giver håb
Siden Covid-19 har det stået i krisens tegn. Vanvittig usikkerhed har præget markedet. Specielt her i 2022, hvor krigen har sat ind, har det været frustrerende ikke at kunne ane en afslutning på udfordringerne. Heldigvis har det for de fleste i landbruget betydet en bedre indtjening, selvom omkostningerne har ædt noget undervejs. Jeg er udmærket klar over svineproducenternes situation, som har et meget svært år.

Kunne vi få en vending i aktierne og etableret en langsigtet optrend i de store aktieindekser, så ved vi også, at der kommer en afslutning på de økonomiske problemer, typisk med en forsinkelse på ca. 6 til 9 måneder. Jeg forventer, at også den ottende gang vender aktierne ca. samtidigt med toppen i inflationen i USA. Kigger vi teknisk på SP500 (verdens største aktieindeks) så korrigerer dette indeks opad i øjeblikket og kan vi få SP500 teknisk over 200 dages snit (langsigtet trend), i ca. kurs 4.100 så er den langsigtede optrend tilbage i aktierne. Det bliver spændende at følge de kommende måneder.

Nøglen ligger i husmarkedet
Den mest tunge dreng i kerneinflationen er huslejen. Og det er jo inflationen vi skal have mere nedad, hvis overstående positive scenarie skal udspille sig. De strammere finansielle konditioner anført af centralbankerne begynder nu også at sætte ind på de mest forsinkede økonomiske parametre (husleje og beskæftigelse). Case-shiller husprisindeks i USA er med seneste fald i de årlige stigninger siden 2009 og det største månedsfald siden 2012 er ved at vise vejen. En rente på 7 % og huspriser på 22 % begynder for alvor nu at ramme det amerikanske boligmarked, i lighed med det vi ser herhjemme. Tomgangsleje og boligudbud af eksisterende boliger er dog fortsat stramt, hvorfor det karakteriseres som en korrektion.

USA først
Det var den amerikanske inflation der steg først. Derfor er det også den amerikanske inflation der falder først. Inflationen toppede i 9,0% i juni måned i USA. Sidste tal er for sept. hvor inflationen ligger på 8,2% og forhåbentligt kommer der nu nogle måneder med større fald. Det var i nov. 2020 USA’s inflation begyndte at tage fart og lidt senere i feb. 2021 begyndte den europæiske. Som bekendt er den europæiske inflation ikke vendt rundt endnu og udgør hele 10,7% med oktober måneds tal. Men inflationen vil meget snart vende rundt jf. de prisfald der har været på energi mv.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 32671519
21425620
jes@agrocura.dk