Nyheder

Hvordan laver man en god forberedelse til en foderhandel?

At drive landbrug er forbundet med en række risici. Risikostyring er et vigtigt værktøj at bruge, når der skal laves foderhandel. Hvilken strategi skal vælges, hvis markedet ikke agerer som forventet. Der har generelt været snakket meget om optioner, og hvordan disse kan tænkes ind i råvareafdækningen. En option er et relativt billigt redskab til at fjerne risiko. Er timingen rigtig, koster afdækning af korn ca. 4-5 kr. pr 100 kg. omregnet til færdigfoder.