Recession USA i 2024?

USA's vækst har klaret sig overraskende godt i 2023.

Læs også artiklen i Landbrugsavisen under TENDENS

Af: Jens Schjerning

Mit bedste bud er, at ECB åbner rentesænkningerne d. 7. marts og USA d. 20. marts. Det hænger sammen med, at inflationen falder igen og især Europa har det yderst vanskeligt med væksten, hvor en del lande allerede har ramt recessionen. Normalt er det USA der rammer lavkonjunktur først og derved åbner af rentenedsættelser, men denne gang er det omvendt.

Det skal ske i 2024
Vores langsigtede konjunkturmodel har givet recessionssignal helt tilbage i okt. 2022. Det er en sikker model, men så er problemet udfaldsrummet, dvs. timing er vanskeligt. I gennemsnit kommer lavkonjunkturen 2 til 7 kvartaler efter signalet. Vi er ude i den lange ende af udfaldet denne gang og formentligt er årsagen den store ekstra buffer forbrugerne fik under Covid-19 og at USA har store mængder realkreditlån i fast rente. Derved går der lidt ekstra tid før de høje renter rammer.

Kigger vi på selve indekset for de ledende indikatorer er denne faldet 22 mdr. i træk. Det er meget og USA er aldrig forbigået en recession under disse konditioner. Det seneste fald var dog kun på 0,1% og det betyder, at vi meget snart ser en vending i det ledende indeks. En vending betyder, at USA også på sigt kommer ud af lavkonjunkturen. Så derfor er timing mere præcis nu. Det bliver i 2024, at USA får en nedgang i væksten og så må vi se, om det bliver en hård, mellem eller blød landing. Først og sidst nævnte sker meget sjældent.

Finanskrisen og tildeles Covid-19 var hårde recessioner. Vi har ikke samme ubalancer mv., som under Finanskrisen. Derfor bliver det også svært at se f.eks. samme stigning i arbejdsløs som under Finanskrisen. Måske en stigning på omegnen af 2% denne gang, hvilket dog vil hjælpe på det stramme arbejdsmarked.

Realtid
Flere og flere arbejder på, at få realtid (kaldes noecasting) på alle økonomiske nøgletal, som oftest er 1 til 3 mdr. bagud. Nowcasting er en teknik, der bruges til at estimere eller forudsige nuværende økonomiske eller finansielle forhold. For eksempel kan Federal Reserve Bank of Cleveland bruge nowcasting til at estimere inflationen i USA for den aktuelle måned eller kvartal, før de officielle data frigives af Bureau of Labor Statistics eller Bureau of Economic Analysis. Nowcasting kan også bruges til at estimere BNP-vækst. Nowcasting-modeller bruger en række forskellige økonomiske indikatorer, såsom industriproduktion, detailhandelssalg, arbejdsløshed og andre datakilder, til at estimere den aktuelle økonomiske aktivitet og forudsige fremtidige økonomiske tendenser.

I vedlagte graf ses USA's BNP og estimat på BNP (rød kurve). Realtidsmålinger bliver mere og mere præcis. Og når vi så lige kigger på estimat til første kvartal 2024 på BNP i USA peger denne nedad. I forhold til overstående er bedste GÆT, (men også rimelig præcis nu), at USA rammer den økonomiske bund omkring 2 og 3. kvartal 2024.

Rentesænkninger
Realtid på inflationsmåling i USA viser, at inflationen er under 2%, aktuelt omkring de 1,80%. Jeg forventer også, at den europæiske inflation igen overrasker lidt med fald i starten af 2024. Europa har pt. præcis 0% vækst, hvor Tysklands første estimat på BNP for hele 2023 viser minus 0,3%. ECB har en forventning om gennemsnitlig inflation på hele 2,7% i 2024 og jeg tror de bliver overrasket på, hvor dyb inflationen går. Derfor kan ECB også komme bagefter med rentesænkninger og konsekvensen bliver, at renten skal sættes langt ned.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 32671519
21425620
[email protected]