Ny beregning af renteswap

En ny beregningsmetode af renteswaps, kan i fremtiden styrke dine argumentation over for din finansielle samarbejdspartner. Det er en debat der er værd at holde øje med, kontakt os for hjælp eller sparring herom.

En historie der ikke vil stoppe. Vi savner fortsat, at erhvervslivets organisationer var gået før ind i dialogen og havde taget sagen op deres medlemmer. Mange andre lande har siden finanskrisen givet erstatning.

Det nye i swapproblematikken er, at der kan stilles spørgsmål ved beregningsmetoden, hvilket en sag via Børsen beretter om. Her får en kunde beregnet en anden markedsværdi af swappen som tidligere viste 33,6 mio. kroner og er efter den nye beregningsmetode halveret til 15,5 mio. kroner. Normalt bruger banken en såkaldt neutral markedsværdiberegning til SWAP-kontrakter. xVA’er er en mere avanceret beregning og kan nogengange resultere i bedre markedsværdier for kunderne.

Vi antager at der kan være små variationer mellem bankernes beregningsmetoder, herunder kontrol og opfølgning af modellerne, som afviger fra den nye metode. Metoden xVA’er kan potentielt støtte landmandens forhandlingsgrundlag - der er dog fortsat ingen reference herfor, men en spændende sag at følge som kan åbne for nye muligheder.

SWAP er et rødt finansielt produkt som kræver særlig tilladelse og certificering at rådgive om, hvilket vi i Agrocura har på plads via vores Fondsmæglertilladelse. Kontakt os for hjælp!

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Aktier Finans Konjunktur