Måske åbning for at indfri lange renteswaps

Den måde, som den lange rente opfører sig på, giver mulighed for at man kan indfri lange renteswaps, mener cheføkonom Jens Schjerning, Agrocura.

Læs også artiklen i Effektivt Landbrug.

Det enorme udsalg af obligationer i marts måned i år satte gang i udviklingen af den lange rentesats, der blandt andet betød, at den 30-årige realkreditrente steg med et procentpoint til to procent.

Men nu er det, der kaldes det japanske rentescenarium, og som indebærer en lang sidelæns tendens i renteudviklingen vendt tilbage. Hvis der skal ske en ny udvikling på den lange rente, vil det kræve forhold, der var fremherskende i midten af sidste århundrede.

Demografisk driver Det skyldtes dengang blandt andet den demografiske udvikling, fortæller cheføkonom Jens Schjerning, Agrocura. Fra 1920' erne til 1960' erne var der en betydelig befolkningstilvækst, og det var en overvægt af unge mennesker, der satte gang i tingene.

-De var alle samtidigt i banken for at låne penge til deres boliger, biler, virksomheder og så videre. Derfor var efterspørgslen efter penge gigantisk og positivt i mange år, siger han.

Og konsekvenserne af den aktivitet var tydelige, fortæller Jens Schjerning.

-Det medførte en vækst på fire til otte procent i næsten en hel generation, hvilket til sidst trak inflationen og renten op. Men nu ser vi det modsatte i Europa, hvor der er kommet en overvægt af ældre og derved en begrænset efterspørgsel efter penge, siger han.

Og det resulterer i svag vækst, lav inflation og en lav rente. Dog vil de økonomiske hjælpepakker i kølvandet på coronakrisen også have en effekt.

-Der kommer en periode med langt bedre vækst og mulighed for lidt stigende inflation og lidt stigende lange renter. De tre tidligere hjælpepakker i USA viser tydeligt, at de lange renter korrigerer opad, når der trykkes penge, siger cheføkonomen.

Enorme stimuli Og det er ikke kun den amerikanske, men også den europæiske centralbank, ECB, der har valgt at stimulere økonomien med enorme hjælpepakker.

Tidligere på året annoncerede ECB tiltag, der blandt andet indebærer et låneprogram til banker, der vil kunne låne penge til en lavere rente end normalt og et opkøb af statsobligationer for 120 milliarder euro, eller hvad der svarer til 900 milliarder kroner.

Kan indfri lange renteswaps Tiltag som de omtalte har historisk set vist sig at have konsekvenser for de lange renter, og det åbner ifølge Jens Schjerning en åbning på SWAP-kontrakterne for blandt andet landmænd.

-Såfremt der kommer en lidt større korrektion op i de lange renter i 2021, så er det formentligt sidste chance for at få indfriet de tilbageværende lange renteswaps, skriver Jens Schjerning.

Han kunne godt have tænkt sig, at blandt andet erhvervslivets organisationer var gået ind i dialogen tidligere, og havde taget sagen op for deres medlemmer.

-Mange andre lande har siden fi-nanskrisen givet erstatning. Det viser sig nu, at den anden beregningsmetode (xVA) viser lavere markedsværdier.

Men det er vanskeligt at komme gennem med ved bankerne med det synspunkt, når vi er så langt henne i swappens løbetid. Men i enkelte sager kan det eventuelt være et forhandlingsgrundlag for indfrielse af SWAP-kontrakten.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Konjunktur Renter Finans