Jo, der ER gode penge i at styre din risiko

Jo, der ER gode penge i at styre din risiko

Hvor mange bliver anerkendt for at arbejde konstruktivt med risikostyring i landbrugsvirksomheder, eller hvor mange arbejder overhovedet med det?

Se også artiklen i LandbrugsAvisen/Tendens

Jeg tør ikke svare herpå, men jeg tror, det er få. Udfordringen er, at landmanden selv er direktør for sin virksomhed. Derfor vil han spare f. eks. 200.000 kr. på råvareforsikringer for at fastlåse en minimumsindtjening på f. eks. 1.500.000 kr. og hellere løbe en risiko for at komme ud med negativ indtjening. Havde landmanden derimod været direktør for en produktionsvirksomhed med bestyrelse, var der ingen tøven med at sikre virksomhedens bundlinje. Det peger ligeledes meget ind mod rådgivningsbranchen, som skal væk fra de intetsigende husmandsråd om, hvorvidt prisen skal op eller ned i lige eller ulige uger. Det fjerner ingen risiko og giver ofte falsk tryghed.


Nyt produkt

Risikostyring omtales meget i landbruget i øjeblikket. Agrocura er de eneste, der konkret beregner bundlinjerisikoen for din virksomhed, dvs. hvor meget påvirker udsving i kød, mælk, korn, raps, el, olie mv. din bundlinje ud en Best og Worst Case. Ofte kan animalske landbrugsvirksomheder styre 50-70 pct. af risikoen (mælk og kød kan ikke låses).

Vi opstiller typisk tre scenarier for dit budget 2019: ét hvor din virksomhed intet har afdækket, ét hvad der p. t. er på kontrakter, og ét hvor du via f. eks. optioner afdækker den sidste risiko. Vi kobler det til kendte økonomiske nøgletal i din virksomhed. Det viser sig, at hvis du afdækker den sidste risiko i din virksomhed for 2019, begrænses det negative udfald på en rød bundlinje. Det er interessant. Ved optioner betaler du en forsikring for, at du ikke kommer ud -eller i hvert fald med begrænset -negativt resultat, hvor du samtidig bevarer den fulde opside. Få lavet beregningerne for din virksomhed allerede i dag til 3.500 kr.

Belønning Når jeg laver risikoberegninger på f. eks. animalske producenter, fylder renterisikoen typisk KUN 5-10 pct. Det er råvarerne, som udgør faren for virksomheden.

Derfor er det også vigtigt at få konkrete beregninger frem til banken og italesat, hvor risikoen ligger. Hertil skal de enkelte risici prioriteres, og der skal opstilles visuel sandsynlighed/ konsekvens for virksomheden, herunder om risiciene er kontrollerbare eller ej. Sluttelig skal der udarbejdes handlingsplaner, og søg gerne sparing herom, og der skal løbende være opfølgning på de kritiske risici. Bankerne vil elske sådanne værktøjer, og belønningen kan være en bedre rating og dermed lavere finansieringsomkostninger.

Slutresultatet kan være, at besparelser i finansieringsomkostningerne betaler forsikringerne (optionerne).


Eksempel

Vedlagte eksempel er en modelejendom med 500 søer og salg af slagtesvin. Der drives normal planteavl på ejet areal på 200 ha. Der er en 70 pct. belåning i realkredit med Cibor3 finansiering. Der er mindre bankgæld og en egenkapital på 20 pct. Der er budgetlagt et overskud på 1,5 mio. kr. til 2019. Såfremt landmanden ikke har en eneste afdækning, svinger hans resultat fra Best Case på 6,3 mio. kr. til Worst Case på -2,3 mio. kr. I dette eksempel kan landmanden kontrollere 53 pct. af risikoen, og hvis det udelukkende gøres via optioner, koster det ca. 300.000 kr. i forsikringspræmie.

Læg mærke til risikoen efter en totalt afdækning (forsvar dit budget), at risikoen for Worst Case kun bliver minus 0,4 mio. kr., altså næsten et rundt nul, og samtidig bevares opsiden. En del landmænd siger, at det ikke kan lønne sig at afdække, når svin ikke kan prissikres, men det viser eksemplet, at det KAN.

Vi skal kigge indad Anders Harck, formand for sektorbestyrelsen for Økonomi og Virksomhedsledelse, siger det så flot på delegeretmødet, at »Vi har lavet mange investeringer med udsigt til et alt for lav afkast i forhold til risikoen - og det er blevet til kiloer i stedet for kroner«. Vi skal have mere fokus på bundlinjen kontra toplinje. ALLE skal have udarbejdet en risikoberegning, -det er starten på at håndtere risiko i virksomheden.

Når jeg laver risikoberegninger på f. eks. animalske producenter, fylder renterisikoen typisk kun 5-10 pct.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
21425620
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Konjunktur Finans