Investering med investor

Flugten ud af kontanter får investorer til også at søge investeringer i det præmie landbrugserhverv. Vi har i Agrocura været med til at lave investorløsninger på alle nedennævnte modeller, og vi mangler i princippet cases. Om du finansierer dit landbrugsprojekt via realkredit/bank eller via investorer er i princippet det samme.

Læs også nedenstående på maskinbladet.dk

Jord

De fleste vil gerne investere i jord. Forrentningen ligger typisk på 2,75 - 3,50%, og det afgørende er kvalitet, arrondering størrelse, professionel pasning i forhold til lav eller lidt højere forrentning. Ofte er situationen den, at en virksomhedsejer gerne vil ekspandere, men kan ikke løfte både bygninger og jord. Jorden ønskes dog gerne tilknyttet virksomheden i forhold til f.eks. grovfoder, korn og gylleudbringning. Derfor køber investoren jorden med f.eks. en 10 års lejekontrakt til virksomhedsejeren. Den professionelle investor vil ofte gerne lave en exit om 10 år, hvorfor der etableres en forkøbsret (sker dog ikke alle gange). Løsningen med at investoren køber jorden er også især en mulighed for førstegangskøbere.


Jord og bygninger

Afhængig af virksomhedsejerens økonomi eller aggressiv ekspansion kan det være nødvendigt at investoren også påtager sig ejerskabet af bygningerne. På bygningsdelen vil forretningen være højere, og i en del tilfælde er der afdrag på bygningsdelen, således bygningerne ender på virksomhedsejerens hænder over en årrække. Disse løsninger laves selvfølgelig også til førstegangskøbere. Når bygningsdelen også skal finansieres via investoren, tager det lidt længere tid at finde det rigtige match mellem investoren og virksomhedsejeren.


Jord, bygninger og løsøre

Dette er langt den sværeste øvelse, idet næsten alt risiko ender ved investoren og forrentningen er således også væsentligt højere. Hvis virksomhedsejeren ikke overlever, står investoren tilbage med hele setuppet, hvilket vedkommende på ingen måde er interesseret i, da det handler om pengeplacering og ikke drift. Investoren er i disse tilfælde ofte en anden landbrugsvirksomhed eller én der har en nær relation til erhvervet. Det er svært at finde en investor helt udefra erhvervet, da det kræver megen benarbejde at forklare, hvad der investeres i, herunder risiko.


En del af noget større

Virksomhedsejerne i landbruget har ca. 39 mia. stående kontant. Derfor er der en del af disse, der gerne vil investere gennem andre, idet de ser, at afgivelse af en del af ejerskabet er en fordel for ekspansion. Altså, det kan være en svineproducent, der gerne vil udvide f.eks. med at lave alle slagtesvin i Danmark. De vil gerne tilknytte en yngre kommende direktør på udvidelsen med f.eks. 25% ejerskab. Det er en oplagt mulighed for at komme i gang som ung. Det findes også virksomhedsejere, der bare gerne vil hjælpe unge i gang uden, at det skal have en tilknytning til deres nuværende virksomhed.


Kontracyklisk

Der er stor forskel på banker og investorer. Banker bruger enhver mulighed for at hæve deres renter, idet de skal genere gode afkast til deres aktionærer. Det er deres forretningsmodel. Mælk, kød, korn, soja - ja alle råvarer svinger dobbelt så meget som aktiemarkedet. Det betyder, at landbruget kan blive ramt af et dårlig år, og aflægge et regnskab med underskud. Det betyder ofte en prishævning på finansieringen i realkredit og bank.

Investoren ser anderledes på tingene. Investoren sætter ofte sin prissætning på dygtighed. Dvs. er du dygtig og kan lave gode overskud / bundlinje i de fleste år, vil investoren derimod bruge en nedtur til udvidelse, i stedet for at hæve finansieringsomkostningen. I en lavkonjunktur er det ofte billigst at købe og bygge, hvilket den professionelle investor ved.


Business case

Det kræver god forberedelse at få spillet en investor på banen, det er en form for løvens hule. Jord er rimeligt nemt og kræver ikke de store beregninger og prospekt. Men bevæger du dig op i sværhedsgraden kræves der et gennemarbejdet prospekt. Er du kommende førstegangskøbere er der derudover krav til et godt CV og gode referencer er nødvendige.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt os på info@agrocura.dk eller telefon 7436 5189. Vi behandler alle henvendelser med fuld diskretion.

Rasmus Haun Hansen Rasmus Haun Hansen
Finans & Strategi 74365189
rhh@agrocura.dk