Der er ingen vej uden om optioner

Der er ingen vej uden om optioner

Professionel risikostyring i landbrugsvirksomheder er inkl. handel med optioner (forsikring). Det er den bedste måde at beskytte sin bundlinje på, herunder pille risiko ud af virksomheden og dermed mindske volatile resultater. Samtidig er det en del af Corperate Governance (regler og procedurer for beslutningstagning i virksomheders anliggender). Vi er i Agrocura ’first mover’ på risikostyring med anvendelse af optioner, og vi holder derfor et webinar 25. april, hvor alle er velkomne.

Se også artiklen i LandbrugsAvisen

Det er simpelt

Optioner er helt som forsikring. Når uheldet er ude, bruger du forsikringen, og tanken er heller ikke at tjene på forsikring, men at fjerne potentielle risici i virksomheden. Det er helt det samme med optioner på kornmarkedet/foder. Optioner er billige. Rigtig mange forholder sig til prisen mod selve varen, hvor det så kan synes dyrt. Men omkostningerne skal henføres til der, hvor de tilhører. Hvis en slagtesvineproducent laver optioner, skal omkostningen føres til foderomkostningerne. Hvis priserne er bedre end budgetpriserne skal der handles, altid først fysisk, hvis det kan lade sig gøre, dernæst via optioner.

Kornkøbere

Landmænd er gode til at handle med hinanden i høst, hvor korn oftest er billigst. Men hvad hvis..? I øjeblikket handler møllehvede på sept. termin til ca. 178 euro/ton svarende til 132 kr., hvorfor ca. 12 kr. i spænd skal trækkes fra, hvor foderhvedeprisen således er 120 kr. En option (CALL) koster ca. 8 euro, svarende til 6 kr. Købes der en option er maks. prisen på foderhvede i høst 126 kr., og du er endda med nedad. Hvis der kommer en rekordhøst og korn falder til 100 kr., smider du optionen i skraldespanden og køber korn til 100 kr., og den samlede pris bliver 106 kr. inkl. option. Kommer der derimod en tørke 2.0, og korn stiger til 160 kr., gør du brug af optionen, således du ender på din maks. pris på 126 kr. I begge eksempler er du tilfreds, og du har lavet professionel risikostyring og beskyttet din bundlinje.

Kornsælgere

Risikoen for kornsælgere er, at korn i høst koster 100 kr., hvilket der måske er en god sandsynlighed for i år. I vinteren har det flere gange kunne lade sig gøre at købe en option (PUT) på 190 euro/ton, svarende til 142 kr. og igen 12 kr. fra i spænd til foderhvede, hvor prisen således er 130 kr. Det har igen kostet ca. 6 kr. på optionen, hvorved prisen bliver 124 kr. Det er så en minimumspris. Hvis korn falder til høst til 100 kr., gør planteavleren brug af optionen, således at han får de 124 kr. Kommer tørke 2.0, og hvedeprisen stiger til 160 kr., smides optionen ud, og der sælges til 160 kr., hvorfra de 6 kr. trækkes og slutresultat bliver 154 kr. I begge eksempler er du tilfreds, og du har lavet professionel risikostyring og beskyttet din bundlinje.

Det kan ikke gå at oplagre korn, raps mv. ved foderstoffen. Omkostningerne til svind, lager og forrentning ligger over optionens pris. Derfor skal korn sælges inden høst, og hvis du ser prisstigninger, så køb det tilbage med en option.

Gæt en top og bund

Rådgivningsbranchen skal væk fra de velmente husmandsråd omkring, hvorvidt prisen skal op eller ned i ’lige eller ulige uger’. Det fjerner ingen risiko – og giver allerhøjst ’falsk tryghed’. Det er vi for længst gået væk fra i Agrocura. Vi kunne læse i sidste uges Tendens, at der skulle købes sojaskrå og korn, idet bunden er set. Sat på spidsen, så tager vi i rådgivningsbranchen hjem kl. 16, hæver lønnen og tænker ikke mere over risikoen, som ligger ved landmanden. Optioner løser netop denne udfordring, at vi gerne vil have den sidste 5 krone med.

Begyndelse er svær

Vi oplever mange henvendelser på optioner. En del fravælger optioner, da det virker svært. Men vi er nødt til at tage hul på processen og lære, hvordan redskaberne fungerer. Kunder som har benyttet optioner er tilfredse og har ro i et uroligt marked. Risikostyring bliver et krav til fremtidens landbrug, og her er optioner et centralt element.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
21425620
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Finans Optioner Konjunktur