Depotscreening og finansieringstjek

Hvad er Active share og Information ratio på dine investeringsfonde?

De fleste har et ønske om at deres investeringsfonde klare sig lige så godt eller bedre end sit benchmark, men de færreste er opmærksom på om det er tilfældet. Ved hjælp af to nøgletal er man dog i stand til at vurdere investeringsfondene.
En fond med en høj Active share indikerer hvor aktiv din fond er relativt til dets benchmark. Ved hjælp af nøgletallet, Information ratio, kan vi dernæst få en indikation af om fondens aktivitet giver værdi til dig som investor. En positiv Information ratio, fortæller dermed at fondens afkast levere et risikojusteret merafkast relativt til benchmark og derfor bør være berettiget i dit depot.


Finansiering - Agrocura rådgiver og hjælper
I Agrocura rådgiver og hjælper vi rigtig mange bedrifter over hele landet med finansiering. Vi har stor erfaring, og et godt kendskab til hvilke priser og vilkår du kan opnå. Vi hjælper med forhandling, og skifte af bank og realkredit. Direkte eller indirekte - eksempelvis ved at udarbejde professionelt præsentationsmateriale.

Som Fondsmæglerselskab har vi den højeste godkendelse og vi arbejder professionelt – det er din beskyttelse som kunde. Derfor må vi også rådgive om alt indenfor Finansiering, Investering og Råvarer.
Recession i år – vækstboom næste år. Vi analyserer selv konjunkturer og de finansielle markeder, og har klare holdninger til fremtidig udvikling, blandt andet omkring renter.

Tilbud på Depotscreening og Finansieringstjek

Depotscreening kr. 3.750.-
Du får:
• Indikationer om du betaler for meget for dine investeringsfonde
• Forslag til evt. optimering af eksisterende depoter
• Skriftlig ’onepager’ af screeningen
• Telefonisk evaluering på screeningen

Kontakt Jens Kornbeck for yderligere oplysninger om Depotscreening

Finansieringstjek kr. 3.750.-
og kr. 5.500.- såfremt vi også skal omkring renteswap
• Vi tilbyder dig en individuel gennemgang af dine realkreditlån og øvrig finansiering
• Vi kommer omkring priser, optimering, fast eller variabel rente, finansielle muligheder i markedet, samt vores forventninger til konjunkturer og renter

Kontakt Ole Eriksen for yderligere oplysninger om Finansieringstjek

Jens Kornbeck Jens Kornbeck
Analytiker, Pba. Finans 74365157
jko@agrocura.dk
Ole Eriksen Ole Eriksen
Kundechef, HD-F 74365035
oer@agrocura.dk