1% fast rente i 30 år !

1% fast rente i 30 år !

Renterne er faldet de senere år, men her det sidste kvartal har rentefaldet været ekstra kraftigt så vi p.t. ser 1% 30 årigt lån med afdrag tæt på kurs 99.

Vi anbefaler fortsat 100% variabel rente for landmænd - for at sikre en stærk likviditet og handlefrihed – også selvom ECB skulle komme i gang med renteforhøjelser. Men renterne er nu banket så langt ned, så vi godt kan begynde at diskutere 1% 30-årigt lån, som en grundfinansiering på noget af låneporteføljen.

Om man skal tage fast rente og hvor meget – det er individuelt og afhænger af flere forhold;

  • Hvilken strategi har du
  • Hvad siger banken
  • Er der bankgæld
  • Har du investeringsplaner
  • Hvilken risiko vil og kan du tage
  • Renteforventninger
  • Kan du tjene en kursgevinst hvis renterne stiger

Alternativt er F5-lån kommet under 0% i rente – men lånet er inkonverterbart og skal anvendes med lidt forsigtighed.

Mulighederne er mange – det er faldgruberne også.

Ring til os på tlf. 7436 5150 for individuel rådgivning og sparring.

Ole Eriksen Ole Eriksen
Kundechef, HD-F 74365035
oer@agrocura.dk

Kategorier:
Konjunktur Rente Finans