Kundecases

Kundecases

Vi har en stor kundeportefølje og hjælper vore kunder med alt inden for råvare-, finans- og investeringsmarkederne

Konvertering har bidraget til positiv udvikling

”Det er godt at have nogle finansielle muligheder, hvis vi skal agere. Fx i forbindelse med vores seneste jordkøb. Det er fint at vise banken, at der er styr på økonomien, og at der bliver holdt øje med mulighederne for omlægning, og samarbejdet med Agrocura giver mig en sikkerhed for, at der bliver reageret,” siger Bertus van Veldhuisen.

Bertus van Veldhuisen får overvåget sin realkreditlån og er klar til at slå til, hvis der er gevinst at hente, så ejendommen fortsat kan udvikles.

Agrocura | Kundecase | konvertering | konverteringsovervågning | Bertus van Veldhuisen

 

 

Præsentationsmateriale bidrog til positivt bankfilial skifte

 

Hos I/S Kuhr, Hedegård ved Rødkærsbro, var tilfredsheden med bankforbindelsen dalet støt over en længere periode. Den store landbrugsvirksomhed med mange driftsgrene søgte efter løsninger, der kunne få banken til at se på virksomheden med andre øjne. ”Vi synes ikke, vi blev behandlet ordentligt ud fra de nøgletal og regnskabstal, vi kunne fremvise. Det hele gik lidt i baglås, så vi måtte finde nogle uvildige eksperter til at hjælpe os videre,” fortæller Heine Kuhr, der er mælkeproducent og sammen med sin bror Michael og deres far Henry Kuhr driver I/S Kuhr, Hedegård.

Agrocura | kundecase | Præsentationsmateriale | finansiel rådgivning | I/S Kuhr Hedegaard

 

 

Agrocura kommer med fagligt indspark til erfa-møder

Erfa-gruppe fik nemt og bekvemt en aktuel opdatering på de finansielle muligheder under corona.

Corona er ikke kun krise, men anviser også nye veje. Således har en erfagruppe bestående af ni syd- og sønderjyske mælkeproducenter benyttet sig af de nye virtuelle muligheder i forbindelse med, at de gerne ville have besøg af analytiker Jens Kornbeck fra Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S.

Agrocura | Kundecase | erfa-gruppe | foredrag | Ingrid van den Hengel

 

 

Årligt møde med bank og rådgiver giver fantastisk godt overblik og afsæt for fremtiden

”Et årligt møde med banken og kvæg- og økonomirådgiverne samt en rådgiver fra Agrocura giver et fantastisk godt overblik og er et godt afsæt til fremtidens indsatser. Vi har haft et virkelig godt udbytte af møderne, som hvert år finder sted i den samme uge i februar, og jeg kan kun opfordre andre, der samarbejder med Agrocura, til at lave lignende møder” fortæller Claus Fink Jørgensen

Agrocura | kundecase | Rådgiver | bankmøde | dialog | Claus Fink Jørgensen

 

 

Møderne i ERFA-gruppen er med til at sikre, at kursen er den rigtige

Jysk-fynsk erfagruppe bestående af virksomhedsejere fra store svineproduktioner mødes fire-fem gange om året med Agrocuras Jens Schjerning som moderator.

“Vi har forskellige tilgange til det at være svineproducenter og virksomhedsejere, men vi lærer af hinanden, og vores erfa-møder kaster konkrete resultater af sig,” siger Jens Himmelstrup.

Agrocura |kundecase | ERFA-gruppe | finansiel rådgivning | Jens Himmelstrup

 

 

Bestyrelsesformand fra Agrocura sikrer strategi og vækst

”Det er vigtigt, at vi arbejder med de rigtige initiativer både operationelt og strategisk. Derfor valgte vi at etablere en gårdbestyrelse med Paul-Chr. Kongsted som formand.” Det siger Karsten Willumsen, Kjargaarden I/S, som ligger i Sunds ved Herning.

Agrocura | kundecase | bestyrelsesarbejde | bestyrelse | strategi | vækst | Kjargaard Byg I/S

 

 

Tæt samarbejde giver ro på råvarepriserne

På Årslevgård Landbrug er man ikke bange for at tænke i nye retninger for mælkeproduktionen, bl.a. ved at udlicitere mange opgaver. Siden marts 2021 har Agrocura assisteret med rådgivning af råvaredisponeringerne.

”Ved at udlicitere de opgaver som ikke har med malkekøerne at gøre, betyder at vi får frigivet tid til at kunne fokusere på vores kerneopgave – nemlig at få køerne til at producere mere mælk” fortæller Gerth Petersen og medgiver at man har valgt en lidt anden strategi på Årslevgård Landbrug.

Agrocura | kundecase | råvarestrategi | foderafdækning | råvare | rådgivning | Gerth Petersen

 

 

Agrocura hjælper med kapitaltiltrækning til vækst

Et veletableret og velfungerende planteavlsbrug i Letland – klar til en markant vækst i de kommende ti år. Det er hvad Per Frandsen råder over, og han søger i den forbindelse med-investorer til at sikre den fortsatte vækst. I den forbindelse har han allieret sig med investor rådgiver Paul-Chr. Kongsted, Agrocura.

 

Agrocura | Kundecase | Per Frandsen | kapitaltiltrækning