Aktiemarkedet er " dødt" i sommerferien

Aktierne kan sagtens i ét år eller to stige meget endnu.

Aktierne buldrer derudaf. Vi har stadig en værdisætning, der er den tredje højeste i 150 år og p. t. ligger over 2008 toppen. På sigt vil det betyde et nyt kollaps. Men det ændrer ikke ved, at aktierne sagtens i ét år eller to kan stige meget endnu. Årsagen er en vanvittig eufori, som ligger i de lave renter, specielt de negative indlånsrenter, herunder centralbankernes seddelpresser. Folk bliver presset ud i investeringer såsom ejendoms- og aktiemarkedet. Men ud over et årligt stigende aktiemarked findes der inden for året sæsonudsving på aktierne, ligesom det helt tilsvarende findes på korn.

Sell in May and stay away

Overstående udtryk stammer fra gamle dage, hvor brokerne gik på sommerferie allerede i starten af maj måned og ikke kom tilbage før St. Leger´s day, hvilket er 12. september. Det var en lang ferieperiode, som altid blev afsluttet med sæsonens sidste hestevæddeløb på St. Leger´s day. Når " alle" brokerne var på ferie på samme tidspunkt, døde aktiemarkedet hen. I dag holder vi langt fra en tilsvarende lang pause. Men alligevel hersker der typisk en dårligere periode henover sommeren på aktiemarkedet, nok fordi markedet mister megen volumen. En analyse for perioden fra 1950 til 2012 viser, at afkastet forsvinder i sommerperioden. Oktober til og med april (7 måneder) giver typisk et ganske pænt afkast, dvs. stort set hele aktiemarkedets årlige afkast ligger her. Perioden maj til og med september viser kun et lille beskedent afkast, -altså ovenstående sommerperiode med lav omsætning holder stadig ved.

Det er juli og ikke maj

Vi har selv lavet beregninger på sæsonudsving på det tyske DAX indeks for perioden 1976 til 2016 - se nedenstående graf. Her ses tydeligt, at toppen ligger ca. midt juli og ikke i maj måned. Det hænger helt klart sammen med, at brokerne ikke længere går på ferie i maj måned, og derved holdes omsætningen på aktiemarkedet. Men bunden ligger fortsat omkring september/ oktober måned. Sluttelig har vi også beregnet en standardafvigelse (68 pct. sandsynlighed) af udsvingene for at tydelig gøre, at sæsonudsvingene i de enkelte år kan variere kraftigt.

Passer på en prik i år

I år 2015 og 2016 har aktiemarkedet ligget mere eller mindre sidelæns, og ovenstående har ikke helt passet. Men i år ligner det virkelig, at aktiemarkedet følger præcist den sæsonmæssige tendens. Det ses også bl. a. via økonomiske nøgletal såsom det Tyske Ifo indeks, PMI indeks og tilsvarende tal. Disse nøgletal er steget markant og ligger p. t. ved tidligere topniveauer, og det vil være helt naturligt, at de økonomiske parametre ligeledes skal korrigeres nedad hen over sommeren. Derfor er det oplagt at tage gevinst delvist eller helt på aktierne, inden du går på sommerferie i år, og så genkøbe senere i efteråret.

Hvorfor ikke spare 2 pct. p. a.?

Vi har svært ved i Danmark at tage de passive investeringsfonde til os, de såkaldte ETFer (Exchange Traded Funds), som følger et aktieindeks. Vi holder fast i de klassiske investeringsforeninger, der er ekstremt dyre til alternativet ETF. Typisk køber en kunde f. eks. en investeringsforening i Europa for at have en vis spredning. Det kan nemt løbe op i en årlig omkostning på 2,0 til 2,5 pct.. Du kan sagtens købe en helt tilsvarende ETF fond med samme spredning, men med en omkostning mellem 0,1-0,5 pct. Hvorfor ikke spare de 2 pct. om året? Desuden tilbyder bankerne typisk kun deres egne foreninger og ikke alternative bedre fonde eller foreninger. Husk det er dine penge, ikke bankens. Vi hjælper dig gerne med optimering af dine investeringer både omkostningsmæssigt og også timingmæssigt i forhold til, hvornår du skal være i aktierne og evt. helt ude. Tøv derfor ikke med at kontakte os - se mere på www.agrocura.dk.

Kategorier: