Råvarestrategi

Råvarestrategi

Agrocuras råvareteam
Råvare er den absolutte største risiko i din virksomhed og det mest uforudsigelig. Korn kan på få måneder stige og falde 100% uden det har påvirkninger på øvrige afregningspriser. Vejret har enorm betydning på, hvad du skal betale eller kan få for dine råvarer. Renten er langt mere langsom og nemmere at forecaste. 

Strategi
Råvarestrategien omfatter strategi for fysisk afdækning af foderkøb samt salg af afgrøder, ligesom strategien giver vejledning og rådgivning omkring brug af råvarefutures og råvareoptioner til optimering af købs- og salgspriser.

Råvarestrategien tager udgangspunkt i den enkelte landmands situation og følges op med de løbende anbefalinger på Focus hjemmesiden. 

Likviditet og lagersituation
Råvarestrategien tager hensyn til likviditets- og lagersituationen hos den enkelte landmand, hvor ikke-optimale betingelser for de fysiske varer kan bringe futures og optioner i spil.

 

Anders Mortensen Anders Mortensen
Råvareanalytiker 74365045
amo@agrocura.dk