Råvarestrategi

Råvarestrategi

Agrocura råvareteam
Råvare er den absolutte største risiko i din virksomhed og det mest uforudsigelig. Korn kan på få måneder stige og falde 100% uden det har påvirkninger på øvrige afregningspriser. Vejret har enorm betydning på, hvad du skal betale eller kan få for dine råvarer. Renten er langt mere langsom og nemmere at forecaste. 

Derfor har Agrocura landets bedste råvareteam til at hjælpe dig. Ole Skovbøll Jensen er selv landmand med over 300 ha. planteavl, hvorved han selv har fingere på kogepladen. Jimmy Eskerod har 15 års erfaring fra foderstofbranchen, samt 6 års erfaring fra den finansielle verden. Book et møde med én af personerne ved at skrive til info@agrocura.dk eller tlf.: 74 36 51 50 eller udfylde den orange boks til højre.

Strategi
Råvarestrategien omfatter strategi for fysisk afdækning af foderkøb samt salg af afgrøder, ligesom strategien giver vejledning og rådgivning omkring brug af råvarefutures og råvareoptioner til optimering af købs- og salgspriser.

Råvarestrategien tager udgangspunkt i den enkelte landmands situation og følges op med de løbende anbefalinger på Focus hjemmesiden. 

Likviditet og lagersituation
Råvarestrategien tager hensyn til likviditets- og lagersituationen hos den enkelte landmand, hvor ikke optimale betingelser for de fysiske varer kan bringe futures og optioner i spil.

 

Ole Skovbøll Jensen Ole Skovbøll Jensen
Kundechef, HD-FR 74365051
20210114
osj@agrocura.dk