Investering

Investering

Risici i markedet
Siden 1982 har de globale renter ligget i nedtrend og er nu faldet til ekstremt lave niveauer. Obligationer indeholder et minimalt afkast, og høj risiko.

Aktier er siden bunden i 2009 mere end 3-doblet i værdi i historiens længste optur – ikke mindst holdt oppe af, at obligationer giver nærmest 0 i afkast og at man overalt i verden har trykket penge.

Samtidig versere der handelskrig, brexit og de amerikanske rentekurver er inverse som historisk har været et varsel om recession.

Med disse risici bliver vi nødt til at have nogle objektive parametre der kan hjælpe med at skelne mellem støj og reel risiko. 

Nødvendigt at være objektiv
I Agrocura benytter vi data fra ledende indikatorer som OECD udsteder en gang om måneden og som dækker en stor del af den globale økonomi samt giver en solid indikation af temperaturen på det globale marked. Ved at følge disse nøgletal kommer følelser eller subjektive holdninger ikke i klemme og skaber støj i vores beslutningstagen i markedet, hvilket er et delmål i vores investerings strategi.

Fonde
Med modellen kan vi sige noget om tilstanden på markedet globalt og lokalt. Men den kan ikke sige noget om enkelte sektorer eller på enkelt aktieniveau. Til gengæld har vi i vores backtest siden 70érne udvalgt 7 fonde (fortrinsvis passive) der respondere godt på modellen og som giver et tilfredsstillende afkast i forhold til risikoen og markedet i øvrigt. På den måde har vi sammensat 3 modelporteføljer der passer til en lav, mellem og høj risiko, så vi kan hjælpe dig som kunde med det bedst mulige risikojusterede afkast med lavest mulige omkostninger.

Du kan læse mere om Agrocura Investering i disse plancher

Kontakt os gerne for at høre mere om modellen og hvordan vi kan hjælpe dig.

Jens Kornbeck Jens Kornbeck
Analytiker, Pba. Finans 74365157
jko@agrocura.dk