Formuestrategi

Formuestrategi

Boble-dannelser

Siden 1982 har de globale renter ligget i nedtrend og er nu faldet til ekstremt lave niveauer. Obligationer indeholder et minimalt afkast, og maksimal risiko.

Aktier er siden bunden i 2009 mere end 3-doblet i værdi i en af historiens længste opture – ikke mindst holdt oppe af, at obligationer giver nærmest 0 i afkast og at man overalt i verden trykker penge.

I vores optik er vi stadig ikke ud af den økonomiske krise. Investorerne jagter af-kast, og risikoen for boble-dannelser er stor.

Nødvendigt af være aktiv 

Derfor er vi som investorer nødt til at være aktiv hvad enten vi taler om aktier eller obligationer. Vi er nødt til at gætte toppe og bunde for at kunne skabe afkast. Køb og behold dur ikke.

På baggrund af vores egne fundamentale konjunkturanalyser, samt brug af teknisk analyser, giver vi løbende anbefalinger om, hvorledes vi skal være investeret i aktiemarkedet eller obligationsmarkedet - eller i en kombination heraf.

Vi tager naturligvis hensyn til din tidshorisont og risikoprofil.

Anbefalinger om køb og salg kommer via vores ugebrev og via sms-signaler.

Investeringsforeninger

For de investorer der ikke selv ønsker at være aktiv og investere direkte i værdipapirer rådgiver vi også om valg af investeringsforeninger.

Vi har anbefalinger på udvalgte investerings-foreninger der er dynamiske - det vil sige de er aktive og i perioder er helt ude af aktie- eller obligationsmarkedet.

Jens Kornbeck Jens Kornbeck
Analytiker, Pba. Finans 74365157
28603999
jko@agrocura.dk