Dialog og forhandling med bank og realkredit

Dialog og forhandling med bank og realkredit

Agrocura tilbyder rådgivning og sparring omkring dialogen med bank og realkreditinstitut. Vi deltager også i selve dialogen, hvis du og vi finder det fornuftigt – enten pr. telefon eller via møde.

Den finansielle sektor 

Vi følger den finansielle sektor tæt, og vi har desuden udarbejdet en større analyse af alle banker i Danmark.

Erfarne medarbejdere

Alle medarbejdere hos Agrocura har meget stor erfaring i dialog og forhandling med den finansielle sektor, ligesom 2 af vores medarbejdere, hver med mere end 25 års bankerfaring som erhvervsrådgivere, kender den finansielle sektor indefra.

Derfor er vi særdeles godt rustet til at rådgive og sparre med dig om dialogen, der foruden prisforhandling, også kan dreje sig om:

  • Forlængelse af afdragsfrihed og løbetider på realkreditlån
  • Variabel eller fast rente på realkreditlån
  • Ny finansiering – herunder andre muligheder end bank og realkredit

Fakta

Hver eneste uge sparrer vi med vores kunder omkring dialog og samarbejde med bank og realkredit – dette såvel på taktisk som strategisk niveau. 

Vi bidrager også til gode og konstruktive forhandlinger, og sammen med vores kunder opnår vi gode resultater på både vilkår og priser. 

Vi oplever af og til at vores blotte tilstedeværelse i sig selv baner vejen for bedre vilkår og priser.

Ole Eriksen Ole Eriksen
Kundechef, HD-F 74365035
oer@agrocura.dk