Risikostyring - råvarer & optioner

Agrocuras options- og futures strategi sikrer fokus på landmandens positioner

Et professionelt landbrug i dagens Danmark skal have fokus på den bedst mulige bundlinje frem for toplinjen. Det kræver grundigt benarbejde, hvis man skal lykkes, da der skal skabes overblik over mængder, mulige konsekvenser af prisudsving samt mulighed for at agere ved at kunne benytte alle redskaber i værktøjskassen.

Hvilken strategi er bedst?

Ultimativt vil det til hver en tid foretrækkes at foretage en fysisk afdækning. Det giver fuld gennemskuelighed, budgetsikkerhed og påføre ingen ekstra omkostninger.

Men idet prisudviklingen for råvarerne påvirkes af vejr, biologi og national/international handel kan muligheder for at sikre sig på børsmarkedet opstå før de bedste muligheder for at sikre sig via fysisk afdækning.

Derfor skal landbrug i dag kunne sikre sine afdækninger ved hjælp af optioner og futures.

 

 

Tryghed og professionel styring

Agrocuras options- og futuresstrategi hjælper landmanden med risikostyring af både køb og salg af råvarer.

Brugen af optioner kan effektivt fjerne både usikkerhed og risiko samt sikre budgetpriserne.

Strategien giver landmanden tryghed og professionel styring på anvendelsen af optioner og futures.

Agrocura | Risikostyring

Kend forskellen

Optioner

En option er en forsikring på finansmarkedet og kan f.eks. laves på korn. En call-option giver dig en forsikring mod stigende kornpriser og giver dig dermed et loft over hvor meget det korn, som du skal bruge, kan stige.

Hvis stigningen udebliver, og priserne i stedet falder, så kan du stadig købe kornet til den lavere pris. Det koster en præmie at opnå en sådan forsikring og præmien betaler man i dag. På den måde er det meget lignende en almindelig forsikring, f.eks. af din bil. 

Det niveau du forsikrer, er prisen for f.eks. møllehvede på MATIF-børsen og kaldes for "strike" kursen. Prisen på forsikringen afhænger af strike niveauet, udsigten til udsving og løbetiden for forsikringen.

Lige som køber kan forsikre sig, så kan sælger også forsikre sig mod prisfald. Disse optioner kaldes put-optioner. 

Futures

En future er en aftale om køb eller salg af et værdipapir med et underliggende aktiv, i dette tilfælde råvarer, til en fastsat kurs på en fastsat dato ude i fremtiden.

Både køber og sælger forpligter sig til at effektuere sin kontrakt, når terminen (den fastsatte dato) udløber. Det vil altså sige, at man har pligt til enten at sælge eller købe til den aftalte pris, når kontrakten udløber.

Selvom man binder sig til enten at købe eller sælge på et fastsat tidspunkt, kan man godt afhænde kontrakten i hele løbetiden.

Måden man kan bruge futures til afdække sin risiko for råvareudsving, er ved at købe en future på det modsatte af ens nuværende råvaresituation. Det kunne være man sælger fysisk hvede i høsten, hvor man så vil beskytte den beslutning, så derfor køber man en future på en tilsvarende mængde. Det gør at man enten vil få gevinst på den fysiske handel eller på den finansielle kontrakt, som vil opveje tabet på det modsatte. Dermed er man sikret mod udsving i prisen. 

 

 

 

Skal vi hjælpe dig, styre din risiko?

 

At benytte optioner og futures i sin strategi kræver et større indblik i, hvordan de fungerer, og hvilke risici de indeholder. Hvis ikke der er styr på disse forhold risikerer man at sætte penge til uden egentligt at have fjernet risiko for at blive negativt ramt af uhensigtsmæssig prisudvikling.

Kom godt i gang med at kortlægge dine risici, og udarbejd den rette strategi til at forebygge disse. 

Generelt anbefaler vi, at du kontakter vore rådgivere på området, inden der lægges en strategi og tages positioner i markedet.

Vores kompetente rådgivere hjælper dig godt på vej, og sikrer, at du får uvildig rådgivning, med udgangspunkt i netop dine behov. 

Mikkel Ebbesen Mikkel Ebbesen
Junior analytiker 32677603
20990409
[email protected]