Klimakreditter

Klimakreditter

Hvad har du - og hvordan bruger du dem?

Med den stigende opmærksomhed på klima, er der også kommet en stigende opmærksomhed på klimatiltag, klimakreditter og klimacertificeringer. Der er mange ting at forholde sig til i denne snak, og det kan derfor være svært at overskue, hvad begreberne dækker over.

 

Hvad er klimatiltag?

Der er mange nationale og internationale målsætninger i forhold til at reducere vores CO2 aftryk. I oktober 2021 landede en bred klimaaftale om grøn omstilling af det danske landbrug, som beskriver landbrugets rolle i at skulle reducere udledningen af drivhusgasser med 55-65% frem mod 2030. Det svarer til ca. 7,4 mio. tons CO2.

For den danske landmand er der flere forskellige tiltag at igangsætte, for at imødekomme denne aftale.
Endvidere kan landmanden tjene på disse tiltag, ved at sælge de klimakreditter, som tiltagende giver.

Agrocura | Klimakreditter | Halm - vådområder - skovrejsning - gylle - biogas

 

 

Eksempler på klimatiltag, som landmanden kan igangsætte:

Agrocura | Skovrejsning

Skovrejsning

Agrocura | Gylle til biogas

Levere gylle til biogasanlæg

Agrocura | Lagring af kulstof i jorden

Etablering af vådområder

 

På baggrund af dette opnår landmanden en CO2 reduktion, som han så kan sælge videre som en klimakredit til andre virksomheder. Det kunne eksempelvis være virksomheder som Arla eller Danish Crown, som så kan bruge klimakreditten til at klimakompensere deres produkter.

 

 

 

Interesseret i at købe eller sælge klimakreditter? 

Udfyld skemaet nedenfor, og vi kontakter dig hurtigst muligt

 

 

 

”Vores frygt er at landmændene efterlades på perronen med regningen for klimatiltagene, mens andre løber med gevinsten. Derfor er omdrejningspunktet i vores arbejde at landmanden skal have kredit for sit arbejde”

 

Agrocura | Rådgiver Rasmus Haun Hansen

Hvad er klimakreditter og klimacertifikater?

Når en landmand har gennemført et klimatiltag, opnår han klimakreditter. Én klimakredit tillader den opkøbende virksomhed at udlede ét ton CO2. Med andre ord giver klimakreditten den opkøbende part et certifikat på, at de kan udlede det ton CO2. 

Forskellen på kvoter og kreditter

I hele denne miljø-snak, bliver ordene kvoter og kreditter ofte brugt. Men hvad er egentligt forskellen på de to? 

 

CO2-kvote

CO2-kvoter er en ret til at udlede 1 ton CO2e, som en virksomhed tildeles når den er underlagt et emissionsloft (som EU’s kvoteloft eks.). En CO2-kvote er ikke bundet op på nogen emissionsreduktion i form af et projekt, og omdirigerer således bare udledningen.

 

Klimakredit

En klimakredit er ligeledes en ret til at udlede 1 ton CO2e, men mængden er bundet op på et konkret dokumenterbart og verificeret projekt (eks. ny skov). En klimakredit er således bundet op på en fysisk dokumenterbar emissionsreduktion, og reducerer således udledningen.

 

 

 

 

 

 

Agrocura | Klimakreditter | Mark

”For mit vedkommende er det vigtigt at afsøge mulighederne for at gøre klimatiltagene på min ejendom til en indtægtskilde. I øjeblikket står jeg som landmand tilbage med regningen, og alle andre løber med gevinsten. Derfor synes jeg at det er et godt initiativ som Agrocura har udvist, og jeg tror også at de er én af dem som kan løfte denne opgave. Samtidig mener jeg at det er af stor betydning at sådan en handelsplatform administreres indenfor vores egen sektor”

Erling Christensen. Mælkeproducent, næstformand for Sønderjysk Biogas, formand for
Landbrugets biomasseleverandører og samarbejdspartner med Agrocura.

 

3 gode råd til dig der går med tanker omkring klimatiltag og klimakreditter

  1. Tænk dig grundigt om, før du indgår i et eventuelt samarbejde med nogen om salg eller køb af klimakreditter. Klimakreditter kan kun deklareres én gang. Så vær sikker på, at du ikke selv vil benytte effekten på din egen bedrift og produkter.

  2. Sælg kun en klimakredit, hvis den er lavet på et solidt fagligt grundlag, og er verificeret.

  3. Markedet for klimakreditter reguleres ikke af lov eller myndigheder. Derfor er det vigtigt, at du kun indgår samarbejder med købere og/eller sælgere, som du stoler på.

    Som fondsmæglerautoriseret virksomhed, kan du altid regne med uvildig rådgivning fra Agrocura. Vi står klar til at rådgive dig om køb og salg samt prissætning.