Kursus

Kursus

Vi afholder kurser i håndteringen af finansiel- og råvarerisiko.

Vi afholder kurser i håndteringen af finansiel risiko samt risikoen ved råvarehandel. Kurserne gennemføres efter behov – et eksempel er Råvareskolen, som er blevet gennemført med fem hold, og som vi fortsat udbyder.

Et andet eksempel er Formuedagen, som typisk gennemføres en gang om året, og hvor vi sætter fokus på formuepleje og anbringelse af økonomiske midler.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
jes@agrocura.dk