Professionelle Bestyrelser

Professionelle Bestyrelser

Agrocura har en betydelig forretningsindsigt – og access til stærke forretnings netværk. Du får derfor en unik professionel forretningspartner, når du anvender Agrocura omkring dine overvejelser og beslutninger om virksomhedens bestyrelse.

Agrocura tilbyder:

  • At rådgive dig, når du overvejer, at etablere eller justere virksomheds bestyrelsen
  • At tage ansvar for din etablering af en professionel bestyrelse

Vores erfaringsgrundlag med bestyrelsesarbejde og deltagelse på møderne er befordrende for den faglige linje, møde strukturen samt fastholdelse af fokus på møderne. Agrocura tilbyder derfor også:

  • At ”drifte” virksomhedsbestyrelsen i en 2-3 årig periode – ved opstart – eller ved opgradering/professionalisering af bestyrelsen

En professionel bestyrelse omkring virksomheden er et stærkt værktøj, som mange virksomheder tager i brug. Det giver et professionelt rum, hvor virksomhedslederen, ejeren, landmanden kan sparre om virksomhedens overvejelser, retning, potentiale og risici. Et forum, der styrker fundamentet for ledelsens større beslutninger. Et forum, der giver værdi til de løbende opfølgninger på udvikling og drift – og værdi til den overordnede forretningsudvikling.

Den professionelle bestyrelse skal sammensættes med en vis bredde i kompetencer – med en relevans i forhold til virksomhedens aktuelle stilling og ønsker for udviklingen. Bestyrelsesmedlemmerne skal supplere hinanden i drøftelser om virksomhedens drift og udvikling – og derved sikre kontinuitet og fornyelse – til gavn for virksomhedens indtjening og til gavn for alle virksomhedens interessenter.

Hans Vigen Hans Vigen
Direktør 74365175
hvi@agrocura.dk