Politik for privatliv

1. Indledning og formål

1.1 Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Fondsmæglerselskabet Agrocura (efterfølgende benævnt Selskabet) behandler personoplysninger.

2. Dataansvarlig

2.1 Bestyrelsen har udpeget Selskabets Direktion som Selskabets dataansvarlige. Direktionen er bemyndiget til at delegere dataansvaret til en af Selskabets ansatte.  Den dataansvarlige er i Selskabet kontaktpunktet for alle forhold omkring persondata.

3. Brug af personoplysninger

3.1 Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med;

 1. Indgåelse af kontraktforhold og levering investeringsservices og rådgivning.
 2. Selvbetjeningsløsninger, som udbydes til kunder og samarbejdspartnere.
 3. Markedsførings formål, herunder når Selskabet målretter kommunikation på baggrund af interesse- og fokusområder samt distribuerer relevant markedsføring og faglig information.
 4. Optimering af brugeroplevelse på digitale platforme. Her indsamles personoplysninger ved brug af Selskabets digitale platforme. Disse oplysninger bruger Selskabet til at udarbejde statistikker for brugen af Selskabets hjemmeside og til at optimere ydelser. Se nærmere herom i vores cookie-politik https://www.agrocura.dk/om-agrocura/cookie-politik.
 5. Forretnings- og produktudvikling samt analyser, forskning og statistik: Personoplysninger anvendes sammen med vores forretningspartnere til analyse-, forsknings- og statistikformål med henblik på udvikling af vores forretning og rådgivningsydelser.

4. Kategorier af personoplysninger

4.1 Selskabet indsamler følgende personoplysninger til hvert af de nævnte formål:

 1. Indgåelse af kontraktforhold, rådgivning og selvbetjeningsløsninger:
  • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, ejerskaber, drifts- og produktionsforhold, økonomi, risikoprofil og betalingsoplysninger.

    2. Markedsføring:

  • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, købshistorik, interesser og arbejdsfelter, drifts- og produktionsforhold, økonomi og risikoprofil.

    3. Optimering af brugeroplevelse på digitale platforme:

  • Online identifikatorer såsom IP-adresser og cookies

    4. Forretnings- og produktudvikling - samt analyser, forskning og statistik:

  • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, alder, ejerskab af selskaber/virksomheder, drifts- og produktionsforhold, økonomi og risikoprofil

5. Kilder

5.1 Når vi indsamler information fra andre kilder end kunden/samarbejdspartneren, vil denne kilde/disse kilder være:

 1. Offentlige erhvervsregistre, f. eks CVR.
 2. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til kunden/samarbejdspartneren.
 3. Andre samarbejdspartnere, f. eks pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til kunden/samarbejdspartneren.
 4. Online kilder, der er offentligt tilgængelige.

Opremsningen er ikke udtømmende.

6. Behandlingsgrundlag

6.1 Selskabet behandler personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

 1. Indgåelse af kontraktforhold, rådgivning samt levering af selvbetjeningsløsninger
  • Abonnements-, rådgivnings- eller lignende aftale, indgået med Selskabet suppleret med Selskabets generelle forretningsbetingelser

    2. Markedsføring

  • Samtykke hvor dette er krævet

    3. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

  • Cookiepolitik

    4. Forretnings- og produktudvikling samt analyser, forskning og statistik

  • Lovgrundlag
  • Aftale om rådgivning eller porteføljepleje

7. Videregivelse/deling af personoplysninger

7.1 I nogle tilfælde deler vi dine data med øvrige samarbejdspartnere. Dette sker dog aldrig uden, at Selskabet har fuld kontrol over dine data, da en sådan samarbejdspartner alene kan tilgå og behandle dine data efter, at der er indgået en databehandleraftale mellem Selskabet og den pågældende samarbejdspartner. Selskabet kan overdrage persondata til de eller flere af følgende kategorier af tredje parter:

7.2 Markedsførings- og kommunikationssystemer samt andre administrative systemer.

7.3 Advokater og andre, der yder konsulenthjælp.

7.4 Driftsoperatør, fx leverandører af servere.

7.5 Finanstilsynet og andre myndigheder.

7.6 Denne liste er ikke udtømmende.

7.7 Formålet med videregivelse af dine data kan eksempelvis være etablering, vedligeholdelse eller afslutning af dit kundeforhold. Samtidig kan videregivelse af data ske med henblik på at kunne levere vores ydelser.

8. Tredielande

9. Opbevaring af dine oplysninger

9.1 Selskabet opbevarer personoplysninger således:

 1. Oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde, hvor Selskabet er undergivet erstatningsansvar der løber efter den 5-årige periode eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at Selskabet er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.
  • Sagligt formål.
  • Et retskrav kan gøres gældende eller forsvares.

9.2.1 Selskabet tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

10. Dine rettigheder

10.1 Kunden/samarbejdspartneren har følgende rettigheder:

 1. Kan anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger.
 2. Kan modsætte sig behandlingen af personoplysninger og få behandlingen af personoplysninger begrænset.
 3. Ubetinget ret til at modsætte sig behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 4. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på kundens/samarbejdspartnerens samtykke, er der ret til at tilbagekalde samtykke til enhver tid. Tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelse af samtykke.
 5. Ret til at modtage de personoplysninger, som er afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 6. Ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

10.2 Kunden/samarbejdspartneren kan gøre brug af sine rettigheder ved at sende en mail til [email protected]

10.3 Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, der er ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

11. Samtykkekrav

Kræver behandling af oplysninger dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du har mulighed for at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan have betydning for håndteringen af dit kundeforhold hos Selskabet idet samtykke er påkrævet til visse behandlinger af personoplysninger.

12. Klage

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler dem til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefonnummer 3319 3200, e-mail [email protected]. Vi henviser herudover til Datatilsynets website.

13. Offentliggørelse og opfølgning

 1. Politikken offentliggøres på Selskabets hjemmeside.
 2. Denne politik skal opdateres minimum 1 gang årligt eller efter behov.

Sidst opdateret: Den 21. februar 2024

Hans Vigen Hans Vigen
Direktør 32677151
29611813
[email protected]