Få adgang til vores halvårlige regnskaber

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S´ halvårlige regnskaber er tilgængelige for alle interesserede.

Interesserede kan derfor henvende sig til os telefonisk på 3267 7610 eller pr. mail på info@agrocura.dk for at få tilsendt seneste regnskabsopgørelse pr. 30.6. eller 31.12.