ESG

 ESG

ESG - Bæredygtighed i porteføljen

Bæredygtighedsrisici er integreret i Agrocuras investeringsbeslutninger, uden at porteføljen fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer. Agrocura påvirker ikke investor i rådgivningsarbejdet men rådgiver om porteføljernes ESG samt bæredygtighedsrisici.

Fondsmæglerselskabet Agrocuras erklæring om hensynstagen

til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (ESG)

 

 

Politik for ansvarlige investeringer

Omverden og vore kunder har i stigende grad fokus på at tage hensyn til samfund, mennesker og miljø når afkast mål skal opnås.

I Fondsmæglerselskabet Agrocura arbejder vi for at skabe solide afkast med skyldig hensyntagen til at optimere den virkning investeringerne har på menneskelige-, sociale- og miljømæssige forhold.

Vi forventer at ansvarlige investeringer skaber de bedste værdier i virksomheder og investerings aktiver.

Ledelses-, sociale- og miljømæssige forhold er derfor en integreret del af processerne for Agrocuras investeringsrådgivning samt for valg af virksomheder og investeringsaktiver, der indgår i Agrocuras
investeringsstrategier.

Virksomheder og investeringsaktiver vurderes på afkast potentiale og risikostyring – samt på bæredygtigheds faktorer – herunder deres eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer med skyldig hensyntagen til væsentlighed og type, sammenholdt med karakteren af
selskabets services og produkter.

Fondsmæglerselskabet Agrocura efterlever således EU´s Disclocure
forordning 2019/2088.

Bæredygtighedsfaktorer og -risici

Som bæredygtighedsfaktorer forstås miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

De miljømæssige virkninger måles eksempelvis ud fra indikatorer som:

  • Udledning af drivhusgasser
  • CO2-fodaftryk
  • Drivhusgasintensitet
  • Eksponering for virksomheder, der er aktive inden for sektoren for
  • fossile brændstoffer
  • Overtrædelser af FN's Global Compact-principper (UNGC)

 

Screening

Alle Agrocuras investerings tagets – virksomheder og investeringsaktiver – screenes både ved valg som investeringsmål - og min. én gang årligt i forhold til ESG risici.

Ved screening anvendes interne værktøjer, offentlige oplysninger og eksterne analysebureauer. 

Yderligere informationer om hvorledes Agrocura vurderer ESG risici og afledte til-/og fravalg kan ses i Agrocuras politik for integration af bæredygtighedsrisici her