Disclaimer

Ansvar
Anvendelse af informationerne og analyser sker for brugers eget ansvar og egen risiko. Vi kan ikke garantere, at vores informationer til enhver tid er ajourførte. Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at investering, optagelse af lån, risikoafdækning af råvarer og investering i valuta mv. er forbundet med risiko for tab. Markeder kan udvikle sig anderledes end forventet og Agrocura kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, som måtte opstå på baggrund af Agrocuras anbefalinger i denne henseende. Oplysningerne tilstræbes at være korrekte, men Agrocura tager dog forbehold for fejl eller mangler. Indholdet stilles til rådighed, som det er, og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Agrocura påtager sig intet ansvar for skader hverken direkte, indirekte, hændelige, følgeskader eller andre skader fra dit brug af informationerne eller hjemmesiden.

Ophavsret
Ophavsretten tilhører Agrocura. Der må derfor ikke kopieres, distribueres, genskabes, genudgives, ændres, videresendes, sælges eller på anden måde kommunikeres noget af dette materiale, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentligt eller kommercielt formål uden tilladelse fra Agrocura. Videregivelse af materiale uden tilladelse vil medføre erstatningskrav.

Videregivelse af information til tredjepart
Alt materiale som er tilgængeligt via dette website, er kun til brugerens orientering. Tjenesteyderen er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via et link her, websitet eller f.eks. via udsendelse af mails. Sådanne tredjepart skal på deres egne websites, give de af loven påkrævede informationer om dem selv, og tjenesteyderen er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

www.agrocura.dk bruger cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores service. De oplyser, om hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden. Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.