Om Agrocura

Fondsmæglerselskabet Agrocura er en professionel finansiel rådgivningsvirksomhed.

I Fondsmæglerselskabet Agrocura er vi Danmarks stærkeste uvildige rådgiver om konjunkturer, råvarer og investeringer.

Vi er vore kunders øjne på konjunkturer og markeder – og med den viden, støtter vi vore kunder i arbejdet med forretnings-, finansierings-, investerings- og råvare strategier.

Blandt vore styrker er:

  • Vi har altid et øje på udviklingen i konjunkturer samt markeder for finansiering, investeringer og råvarer.
  • Vi har egne analyser og modeller, som danner grundlag for vores anbefalinger og rådgivning til vore kunder.
  • Vi lytter – og afdækker vore kunders behov for indsatser indenfor forretnings strategi, investeringer, finansieringer og råvarer.

Derfor er vi i stand til, at sikre vore kunder rette valg og timing i altid svingende markeder og i respekt for kundens risikoprofil.

Vi er stiftet i 2010 med afsæt i landbruget og har base i Aabenraa.  Vi rådgiver kunder i hele Danmark. I dag er kunderne både landbrugets virksomheder, samt virksomheder og private udenfor landbruget. Virksomheder med et behov for at risikostyre deres forretninger – og få mest mulig ud af deres formuer, finansieringer og investeringer.

I kraft af vores autorisation som Fondsmæglerselskab har vi Finanstilsynets stærkeste godkendelse til at rådgive om investeringer, råvarer, futures, optioner, swaps og lignende finansielle aktiviteter. Vore medarbejdere har dermed også den lovpligtige røde certificering* ved Finanstilsynet.

Vi har stærke processer bag vores rådgivningsarbejde. Vore kunder får derfor hver gang en sikker rådgivning af høj kvalitet – og en rådgivning, der lever op til de betydelige krav, som lovgivningen stiller til finansiel rådgivning. Vores Fondsmægler autorisation sikrer også vore kunder, at Finanstilsynet løbende følger op på, at Agrocuras arbejdsprocesser, rådgivning og certificeringer lever op til lovgivningen.

*For særlige finansielle produkter ex. swap, optioner og alternative investeringsfonde skal medarbejderen certificeres hos finanstilsynet for, at må rådgive.

Det siger vores kunder