Nyt samarbejde mellem Agrocura og Saxo Bank gør det nemt og trygt at navigere på optionsmarkedet.

Nyt samarbejde mellem Agrocura og Saxo Bank gør det nemt og trygt at navigere på optionsmarkedet.

I Agrocura er vi glade for at kunne informere, at vi netop har indgået et samarbejde med Saxo Bank omkring afdækning af landbrugets råvarerisiko.

Således har vi i Agrocura igennem en længere periode tilbudt rådgivning på optionsmarkedet, hvor optionerne med stor succes har fungeret som et forsikringselement mod ugunstige udviklinger i råvarepriserne.

Dog har vi kunne erfare, at der er behov for yderligere rådgivningsmæssig understøttelse, når optionen er indgået, og netop dette forhold tager det nye samarbejde med Saxo Bank højde for.

Samarbejdet med Saxo Bank består i, at Agrocura nu nemt kan oprette kunder, rådgive og ikke mindst overvåge de handlede positioner på kundernes vegne på deres respektive handelskonto i Saxo Bank.

Derved er Agrocura smidige i hele processen. Lige fra kontoen åbnes, til optionen handles og lukkes ned, for derefter at blive omvekslet til fysiske produkter.

Sammenlagt vil samarbejdet mellem Agrocura og Saxo Bank kunne frigive ressourcer på bedriften, så der fokuseres på den daglige drift, mens vi i Agrocura hjælper med at håndtere og overvåge risikoen.

I Agrocura er vi naturligvis stolte over, at vi endnu engang præger retningen og sætter nye standarder for risikostyring i Dansk Landbrug.

Har du således behov for rådgivning indenfor optionsområdet, står vi således klar til at hjælpe dig med Danmarks bedste setup på området.

Læs artiklen med Saxo Bank i vores Agrocura Avis her.

Jimmy Eskerod Jimmy Eskerod
Kundechef, HD-F 74365092
41444900
jie@agrocura.dk