Nyt samarbejde mellem Agrocura og DK-Svinerådgivning

Nyt samarbejde mellem Agrocura og DK-Svinerådgivning

PRESSEMEDDELELSE - Køb foder med fokus på kvalitet og økonomi.

Agrocura og DK-Svinerådgivning indgår samarbejde om at sikre svineproducenten den bedste handel med foder og mineraler – økonomisk og fagligt.

Et nyt samarbejde mellem Agrocura Finans & Råvarer A/S og DK-Svinerådgivning A/S sikrer nu, at svineproducenter kan få den bedste rådgivning om køb af foder og mineraler, som typisk er den største udgiftspost i svineproduktionen.

Aftalen betyder, at Agrocura rådgiver om den økonomiske side med risikostyring og afdækning, mens DK-Svinerådgivning sørger for at håndtere den faglige del. Dermed sikres, at handlen med færdigfoder, tilskudsfoder og mineraler får et optimalt forløb til gavn for svineproducenten, oplyser kundechef i Agrocura, Jimmy Eskerod og svinebrugskonsulent Jan Karlsen, DK-Svinerådgivning.

”I Agrocura glæder vi os over, at den strategiske alliance styrker vores kunders værdikæde,” siger Jimmy Eskerod.

”God ledelse i svineproduktionen vil i fremtiden i højere grad tage udgangspunkt i virksomhedens strategi, indkøbspolitik samt konkrete risikoprofil. Således modtager vi et stigende antal henvendelser om hjælp til disponeringer på foder og mineraler, og samarbejdet med DK-Svinerådgivning sikrer ikke blot den prismæssige timing og kalkulation, men også den indholdsmæssige deklaration af varen. Dette kan påvirke det økonomiske resultat på ejendommen markant,” siger Jimmy Eskerod.

Agrocura tager udgangspunkt i råvaremarkedet, men benytter ligeledes virksomhedens budget som pejlepunkt, og afdækker samtidig ugunstige udfald ved hjælp af optioner. Dialogen med nuværende leverandører er baseret på langsigtede relationer, men licitation kan være en mulighed, der tages i brug. DK–Svinerådgivnings rolle bliver, at kvalitetssikre fagligt med indholdsgarantier, foretage sammenligninger samt udarbejde licitationer m.v.

”Vi har den svinefaglige og foderfaglige ekspertise og ved, at foder spiller en afgørende rolle for svineproduktionen,” siger Jan Karlsen.

”Når en producent skal ud på markedet og købe for eksempelvis 10 mio. kr. til et års forbrug, er det vigtigt, at den fodermæssige kvalitet er i top, og her kommer vores faglige ekspertise og mangeårige fodererfaring til sin ret,” siger Jan Karlsen.

Han nævner et simpelt eksempel: ”Hvis der er to muligheder, og tilskudsfoderet koster 280 eller 300 kr., er der mange der vælger den billigste vare. Men hvis der skal tilsættes seks procent mere af denne vare, bliver den samlede regning større. For det fortrænger korn til 140 kr.,” siger Jan Karlsen og tilføjer:

”For mineralblandinger er denne problematik endnu mere kompliceret.”

Yderligere oplysninger: Jan Karlsen tlf. 3095 8040 og Jimmy Eskerod tlf. 4144 4900. 

Fakta:

Agrocura Finans & Råvarer A/S er en uafhængig finansiel rådgivningsvirksomhed stiftet i 2010 i Aabenraa som et datterselskab af LandboSyd. De ti medarbejdere analyserer markedet og yder på baggrund af analyserne sparring og rådgivning, der sikrer størst mulig sikkerhed og risikoafdækning i forbindelse med investering. Agrocura følger prisen på råvarer, konjunkturer, renter og valuta på det finansielle marked.

DK-Svinerådgivning A/S er stiftet i 2012 af agronomerne Jan Karlsen og Annette Riddersholm, som begge har en mangeårig erfaring med svineproduktion og foder i kraft af ansættelser i grovvarebranchen, rådgivningscentre i landbruget og dyrlægevirksomheder. Selskabet har hjemsted i Det Fynske Landbocenter i Odense.

Jimmy Eskerod Jimmy Eskerod
Kundechef, HD-F 74365092
41444900
jie@agrocura.dk