Nye jordpriser - 4. kvartal 2018

Nye jordpriser - 4. kvartal 2018

På ottende år ligger jordprisen sidelæns efter det dramatiske fald på over 40% i finanskrisen. Friske tal fra Danmarks Statistik for 4. kvartal 2018 viser en jordpris på 147.000 kr./ha., hvilket er et lille fald i forhold til 3. kvartal. Kontakt os, hvis du er interesseret i lokale forhold.

Af: Jens Schjerning - tlf.: 2142 5620

Dette er en åben nyhed omkring jordprisen. Hvis du vil se mere omkring jordprisudviklingen f.eks. grafer omkring regionale jordpriser, omsætning, udvikling i nødlidende ejendomme og meget mere skal du tegne et Focus abonnement til 4.500 kr./år. Her får du i øvrigt vores analyser på råvarer, valuta, renter og aktier. Bestil ved Jette Hedegaard på tlf.: 7436 5150 / mail: jhe@agrocura.dk eller bestil direkte på vores hjemmeside ved at klikke her 

Uforandret jordpris       
Jordprisen falder marginalt med 2.500 kr./ha. til 147.000 kr./ha. i 4. kvartal 2018 – se graf nedenfor. Det er som altid frie handler over 15. ha. inkl. bygninger, eksklusiv løsøre. I forhold til det hårde økonomiske år 2018 med tørke og elendige svine- og minkpriser er det en positiv nyhed, at jordprisen holder sig stabilt. Det er i fuld overensstemmelse med vores forventninger. Vi regner klart med, at jordprisen de næste 12-24 måneder ligeledes holder sig stabilt, idet forrentningen af jord ligger mellem 3,00-4,00% i Danmark, modsat ca. det halve i Tyskland, Holland og England.

Den gennemsnitlige jordpris for hele 2018 er 147.000 kr./ha., mod 2017 på 151.000 kr./ha. Bunden i jordprisen ligger fortsat i 4. kvartal 2016 i 141.000 kr./ha. Det er svært at sige om det er en fast bund, men skulle jordprisen komme under bliver det kun marginalt.

Omsætningen ekstremt lav
Ejendomsmægler beretter om udmærket aktivitet i landbrugshandlerne. Det afhænger af hvor langt bagud der måles. Set i et historisk perspektiv siden år 1923, bliver der ikke handlet mange hektar – se nedenstående graf. Under forudsætning af, at der ca. er 2.625.000 ha. på landsplan, så blev omsætningshastigheden 59 år i 2018. Siden finanskrisen i 2008 har den gennemsnitlige omsætningshastig ligget på ca. 62 år, hvilket er ca. det dobbelte af hele perioden tilbage til 1923. Derfor må konklusionen fortsat være, at landbrugserhvervet står overfor et uløsbart generationsskifte, hvor det er virkeligt vanskeligt, at få unge folk ind som ejer.

Jordprisen bygger på lav omsætning, hvilket var det nøjagtigt samme tilfælde, de sidste 3 til 4 år inden toppen på 262.500 kr./ha. blev sat. Det samme var tilfældet i slut 70’erne, hvor jordprisen efterfølgende faldt ca. 50%, hvor omsætningen ligeledes var lav. Siden start 70’erne er det den samme opgørelsesmetode/beregning af jordprisen med den omsætningen der nu engang handles til.

Større lokale udsving
Det er Fyn der har oplevet de højeste jordpriser i 4. kvartal på 184.500 kr./ha. Vest/Sydsjælland er faldet markant til 171.500 kr./ha. De laveste priser finder vi i Vestjylland på 120.500 kr./ha. Når der er så lav omsætning kan et enkelt kvartal lokalt ikke stå alene, hvorfor f.eks. en 4 kvartals gennemsnit giver et mere retvisende billede.

Store forskelle i ejendomssegmenter
Ser vi på de øvrige ejendomssegmenter i Danmark, ejerlejligheder, parcelhuse og sommerhuse er der historiske forskelle. Ejerlejligheder på landsplan ligger 18% højere end parcelhuse, som ligger 18% højere end sommerhuse og landbrug. Det er måske en smule forståeligt, at ejerlejligheder ligger så højt, når urbaniseringen er så ekstrem til storbyerne, men det er lidt mærkeligt, at sommerhuse og landbrug ikke får sig løftet tilsvarende den øvrige ejendomsprisudvikling. Vi er dog overbevist om, at der de næste 10-15 år kommer en mere udligning af priserne på sommerhuse og landbrugsejendomme, i forhold til parcelhuse, i positiv retning.

Kontakt os
Tag fat I os, såfremt du mangler lokale jordpriser mv. Jordprisen har stor betydning for din bidragssats, samt din mobilitet på det finansielle marked. Går du i salgstanker og overvejer at sælge til en investor, så kontakt os, idet vi har et større investorkartotek.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
21425620
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Jordpris