Lørdagslæsnings 9: Sammenhængen mellem rapsprisen og prisen på andre udvalgte olier

Man hører ofte at prisen på rapsfrø følger prisen på en række andre råvarer. Det kan være man hører at en stor produktion af palmeolie er med til at presse prisen på rapsfrø ned eller at en stigning i råolien også kommer til udtryk i en stigende rapspris. Men hvordan forholder det sig egentlig, når vi holder Matif-prisen for raps op imod de andre olieprodukter? Er der egentlig denne sammenhæng eller er det blot noget vi bilder hinanden ind?

Agrocura Lørdagslæsning 1 - sammenhængen mellem rapspriserne og prisen på andre udvalgte olier

Matif-prisen for raps

Grunden til at det er prisen for raps på Matif-børsen i Paris jeg vil bruge som reference til de andre priser, er fordi det er 1:1 den pris landmændene herhjemme afregner til med grovvareselskabet. Man tager simpelthen blot den aktuelle pris på Matif-børsen og omregner den til danske kroner, og så trækker grovvareselskaberne en varierende præmie fra. Denne præmie er typisk i størrelsesordenen 10-30 kr/hkg. På den måde er sammenhængen mellem Matif-prisen for raps og den pris landmænd bliver afregnet meget tæt på at være perfekt eller, sagt på en anden måde, med en korrelation, der er meget tæt på 1.

 

Hvad er korrelation?

Korrelation er et statistisk begreb, der beskriver i hvor høj grad to variable bevæger sig sammenhængende. Et meget brugt eksempel på korrelation af to variable, er at der mellem de to variabler højde og vægt findes korrelation. Det betyder, at højere mennesker ofte vejer mere. Dette er en positiv korrelation, fordi som den ene variabel (højde) stiger, gør den anden (vægt) det også. Men som vi alle ved, så kan to mennesker med samme højde sagtens have forskellig vægt. Derfor er der ikke en perfekt sammenhæng eller korrelation mellem højde og vægt.

Korrelation kan gå fra -1 til +1. Altså fra perfekt negativ korrelation til perfekt positiv korrelation. Hvis vi har perfekt negativ korrelation, så vil udviklingen i de to variable være præcis modsatte af hinanden. Hvis den ene falder med 1, ås vil den anden stige med 1. Omvendt vil perfekt positiv korrelation betyde at en stigning på 1 i den ene variabel vil betyde en stigning på 1 i den anden variabel (ligesom med prisen på fysisk raps og Matif-prisen). Hvis korrelationen mellem to variable er under -0,8 eller over 0,8, så anser man det for et meget stærkt forhold.

Men husk, korrelation betyder ikke nødvendigvis årsagssammenhæng. Bare fordi to ting bevæger sig sammen, betyder det ikke, at den ene forårsager den anden. For eksempel, bare fordi is-salg og antallet af drukneulykker begge stiger om sommeren, betyder det ikke, at køb af is forårsager drukneulykker. De er korrelerede, fordi de begge er relateret til varmere vejr, ikke fordi den ene forårsager den anden.

Slut med statistikundervisningen, nu skal vi se på sammenhænge!

 

Sammenhængen mellem raps og råolie

I råvareverdenen hører vi ofte at prisen på råolie og raps hænger sammen, og at råolien enten presser prisen op eller ned på rapsen. Men kan vi overhovedet tillade os at bruge det argument for en fremtidig udvikling i rapsprisen?

Til sammenligningen mellem raps og råolie, har jeg valgt at bruge brent olie. Begge på den løbende nærmeste termin. På nedenstående graf, hvor begge råvarer er med, kan du selv vurdere om du mener, der er en god sammenhæng mellem de to.

 

Figur1: Priserne for raps og brent olie siden 2010. Højre akse viser brent olie og venstre viser raps.

 

Jeg ved ikke hvad du tænker, men jeg kan ikke finde den store sammenhæng mellem de to prisudviklinger – selvfølgelig er der tidspunkter hvor priserne bevæger sig nogenlunde ens, men langt fra hele tiden.

Men en ting er at se på to grafer, og så ud fra det vurdere om der er en korrelation, noget andet er at udregne selve korrelationen. Det har jeg gjort. Den viser at der i perioden fra 2010 og frem til i dag er en korrelation på 0,378. Det er en lav korrelation, som siger at der stort set ingen sammenhæng er mellem prisen på brent olie og raps.

 

Sammenhængen mellem raps og sojaolie

Det så imidlertid ikke ud til at der var den store sammenhæng mellem råolie og raps, men er det samme konklusion vi kommer frem til, når vi sammenholder sojaolie og raps?

Vi kan igen starte med at se på prisudviklingerne for de to råvarer i samme graf.

 

Figur 2: Priserne for raps og sojaolie siden 2010 og frem til i dag. Højre akse viser sojaolie og venstre viser raps.

 

Her synes jeg, at man noget bedre kan se en sammenhæng mellem de to prisudviklinger. Der kan dog også her findes tidspunkter, hvor priserne ikke udvikler sig ens. Så vi kan allerede nu sige, at korrelationen ikke er perfekt eller lig med 1.

Men hvis vi kigger på beregningerne bag korrelationsanalysen, så viser den her et tal på 0,825. Vi har altså her at gøre med et meget stærkt forhold mellem de råvarer.

 

Konklusion

På baggrund af min simple, men dog retvisende, gennemgang af sammenhængen mellem raps og et par andre olieprodukter, så kan det siges meget klart, at der IKKE findes en tilstrækkelig korrelation mellem raps og råolie til at man kan sige noget som helst om rapsprisen ud fra udviklingen i råolieprisen.

Anderledes ser det dog ud med sojaolien. Her kan jeg afsløre at det samme mønster gælder for de andre vegetabilske olier som solsikke- og palmeolie. I denne lille gennemgang, viser sojaolien og rapsen en meget stærk korrelation, som gør at man uden tøven kan sammenligne de to prisudviklinger.

Mikkel Ebbesen Mikkel Ebbesen
Kunderådgiver, råvarer 32677603
20990409
[email protected]