Lørdagslæsning nr. 6: Hvorfor er benzin dyrere end diesel?

I denne lørdagslæsning har jeg sat mig for at finde hoved og hale i forholdet mellem prisen på benzin og diesel. For hvorfor ”plejer” benzin at være dyrere end diesel når vi kigger på tankstationerne, og hvorfor er forskellen mellem de to brændstoffer ikke den samme hele tiden? Det er noget jeg tit har undret mig over og specielt efter en nyligt overstået tur til USA, hvor jeg kunne konstatere at prisforholdet er omvendt ift. herhjemme. Så nu håber jeg, at jeg i hvert fald kan få stilet min egen nysgerrighed – og måske også din?

Lørdagslæsning 6 - hvorfor er benzin dyrere end diesel?

Hvorfor er benzin dyrere end diesel?

Nedenfor ses prisen på henholdsvis benzin og diesel på tankstationerne. Stort set i hele denne periode er benzinen cirka 0,5-1,5 kr/l dyrere end dieselen.

Figur 1: Benzin- og dieselpris fra 1973-2021

Figur 1: Benzin- og dieselpris fra 1973-2021

Det ovenstående ret så faste forhold mellem benzin og diesel blev imidlertid i slutningen af 2022 og flere gange i 2023 vendt om, så dieselen lige pludselig var dyrere end benzinen.

 

Prissammensætningen for diesel og benzin

For at kunne svare på grunden til hvorfor det her forhold ikke er fast, så tænker jeg et sted at starte er, at kigge på hvordan prisen for både diesel og benzin er sammensat:

Figur 2: Prissammensætningen for benzin og diesel for dagens pris (05.04.2024)

Der er en lille forskel på CO2-afgifterne på de to varer, men den er meget lille. Den er 0,42 øre/l for benzin og 0,48 øre/l for diesel. Den er fast for begge varer. Der hvor der er den helt store forskel, er på energiafgifterne, hvor der er 1,61 kr/l til forskel. Her er afgiften 3,07 kr/l for diesel og 4,68 kr/l for benzin. Denne afgift er også fast, og steg en smule d. 01/01/2024. Det vil altså sige, at den faste afgift for diesel er på 3,55 kr/l og 5,10 kr/l for benzin. Derfor er det eneste, der er tilbage som kan rykke sig, selve produktprisen (og momsen, der afhænger af denne).

Denne mindre afgift på diesel er angiveligt begrundet med at ville tilgodese erhvervet herhjemme, så de kan få billigere brændstof. For at udligne denne fordel for privatpersoner, der kører i dieselbiler, har man indført en udligningsafgift (tillæg til ejerafgiften).

Hvis vi ser på den rene produktpris, så ligger de i nogenlunde samme niveau, dog er diesel historisk set en lille smule dyrere, hvilket nok også er grunden til, at jeg oplevede at benzin var billigere end diesel i USA, fordi de slet ikke har de samme afgifter på fossile brændsler.

 

Men hvorfor er diesel dyrere end benzin i ren form?

Kort sagt er grunden til at diesel er dyrere end benzin, at raffineringsprocessen for diesel kræver yderligere raffinering ift. benzin. Benzin er lettere og fordamper ved en lavere temperatur end diesel, så derfor vil benzin være billigere at fremstille. Samtidig med kan der ud fra en tønde råolie produceres lige knap dobbelt så meget benzin som diesel, hvilket i sig selv siger, at der skal bruges mindre råolie til at fremstille en liter benzin kontra en liter diesel.

Udover det rene produkt efter raffinering, så tilsættes der forskellige stoffer til de to produkter før de sælges som brændstof på tankstationerne. I benzin tilsættes der f.eks. ethanol og i diesel kommer der forskellige additiver i inden brug. Disse tilsætningsstoffers prisudvikling har selvfølgelig også en betydning for den endelige pris.

 

Udbud og efterspørgsel

Som på prissætningen af stort alt andet i denne verden, så har udbud og efterspørgsel utroligt meget at sige på prisen af diesel og benzin. Typisk vil man opleve dyrere diesel i vintermånederne, hvor der er en større efterspørgsel efter fyringsolie (ligner diesel meget). Det er blandt andet derfor at vi nu ser en større forskel mellem diesel og benzin sammenlignet med for et par måneder siden, hvor efterspørgslen (og prisen) efter fyringsolie var markant større end nu. Når der er en stor efterspørgsel på fyringsolie, så smitter det meget af på dieselprisen.

Det var lidt det samme fænomen, vi oplevede i 2022, hvor gasprisen stak fuldstændig af. Den meget høje gaspris resulterede i en forhøjet efterspørgsel efter fyringsolie og diesel, fordi specielt industrien skiftede over til dieselgeneratorer i stedet for gas i videst muligt omfang. Det skabte en meget stor efterspørgsel på diesel på kort tid, og som forårsagede en højere dieselpris end benzinpris på tankstationerne. Eftersom gas er blevet markant billigere igen, så er efterspørgslen efter diesel også faldet. Det har betydet at vi nu igen har en ret stor forskel på benzin og diesel. I morges var benzin akkurat 2 kr. dyrere.

 

Konklusion

Prisforskellen på diesel og benzin skyldes i høj grad i Danmark den forskellige afgiftsmodel man har valgt for de to produkter. Den er anderledes i USA, og andre lande, hvorfor det primært er et dansk fænomen med lavere dieselpris end benzinpris. Forholdet mellem de to brændstoffer er i høj grad drevet af udbuddet og efterspørgslen på de rene produkter, men også på de relaterede produkter og tilsætningsstoffer man putter i produkterne inden brug.

 

 

Skarp rådgivning om energi

I løbet af kort tid, vil man som et tillæg til sit råvareabonnement få adgang til månedlige analyser på gas, el og olie. Tanken med dette tillæg er at få et større fokus på energi og skærpe vores rådgivning på energimarkederne.

Hvis det lyder interessant, så koster et årligt råvareabonnement kun 2500 kr. ex. Moms, hvor energidelen snart bliver et større tillæg.

 

Mikkel Ebbesen Mikkel Ebbesen
Kunderådgiver, råvarer 32677603
20990409
[email protected]

Kategorier:
lørdagslæsning Olie