Lørdagslæsning nr. 5: Futures som risikoafdækning

I denne uges lørdagslæsning følger jeg op på lørdagslæsning nr. 2 omkring brugen af optioner, idet jeg i dag har tænkt mig at se på hvordan vi kan bruge et andet finansielt instrument til at risikostyre de store usikkerheder, der ligger i råvaremarkederne – nemlig med brugen af futures.

Lørdagslæsning 5 - Futures som risikoafdækning

Futures som risikoafdækning

Læs blogindlægget omkring bruges af optioner her

 

Først og fremmest vil jeg lige slå fast, at grunden til at man kan bruge finansielle instrumenter som risikoafdækning er, fordi børspriser og de fysiske priser følger hinanden rigtig godt. Sagt på en anden måde, så er korrelation mellem de fysiske råvarer og udviklingen på børsen meget tæt på 1.

Hvad er en futurekontrakt?

Inden vi går videre til brugen af futurekontrakter, vil jeg ganske kort og simpelt forklare hvad en futurekontrakt er.

En futurekontrakt er en bindende aftale mellem to parter om enten at købe eller sælge en vare til en fastsat kurs til en dato ude i fremtiden. Det kan være hvede man laver en aftale om at handle til dagens kurs om 5 måneder. I den mellemliggende periode vil prisen ændre sig. Det kan være at prisen er steget, og så har køberen af futurekontrakten fået en gevinst mens sælgeren har fået et tab. Under hele perioden er det muligt at afhænde kontrakten hvis man kan finde en ny køber/sælger. Man kan derved indkassere et tab eller en gevinst under hele perioden.

Når vi handler med futures, gør vi det på MATIF-børsen i Paris. Det er dels fordi det er en meget likvid børs på de varer vi handler og fordi der ikke er en valutarisiko idet den handles i euro.

Det er typisk raps og hvede vi handler på børsen. De to råvarer handles i kontrakter a 50 tons. Så når man indgår en kontrakt, så drejer det sig om en handel på 50 tons. En kontrakt kan laves på 4 terminer (udløbsdatoer) i løbet af et år og op til flere år ud i fremtiden.

Eksempel på brugen af futures

Når det i landbruget kan bruges som risikoafdækning og ikke spekulation, er det fordi vi har den fysiske mængde bag. Vi ligger altså inde med rapsen eller skal bruge hveden i vores foder. Derfor spekulerer vi ikke i noget, men afdækker en risiko for en uhensigtsmæssig ændring i prisen.

Groft sagt, så kan futures bruges på tre overordnede måder:

  1. Ombytning af en fysisk afgrøde til futures
  2. Prissikring på salg af afgrøder
  3. Prissikring på køb af afgrøder
3 måder at bruge futures på

1 og 2 henvender sig primært til planteavlere eller nettosælgere af afgrøder, der inden høsten kan bruge futures til at prissikre sine afgrøder og efter høsten kan ombytte afgrøderne med futures.

3 er den mest aktuelle lige nu, da vi har en lav pris på afgrøder, som burde benyttes til lange foder/kornafdækninger. Hvis man som svineproducent f.eks. køber korn af sin nabo, kan det være meget svært at få vedkommende til at gå med på at låse prisen i det nuværende lave niveau, så derfor er risikoen at prisen på korn vil stige i de kommende måneder. Ved brug af model 3, kan man prissikre det nuværende niveau ved at købe futures med den løbetid man ønsker at afdække.

Fordele og ulemper ved brugen af futures

Den helt store fordel for futures ift. optioner, er klart omkostningerne til produktet. Ved begge instrumenter betaler man et ubetydeligt handelsgebyr, som kan svinge en lille smule alt efter mængden man handler. Ved optioner, betaler man præmien ”up front”, hvor man ved futures ikke har andre omkostninger end handelsgebyret.

Ulempen ved futures er, at der skal en relativt stor kapitalbinding til. Der skal lige under 30 kr. til pr. tønde man ønsker at dække af. Så ved en kontrakt på 50 tons eller 500 tønder, skal der bindes knap 15.000 kr. Det er dog ikke penge, der er brugt, men som skal stå på kontoen så længe man har den aktive kontrakt. De skal være til rådighed på kontoen for at kunne håndtere det evt. tab der kan være i en periode i løbet af den afdækkede varighed. Tabet eller gevinsten bliver først realiseret når kontrakten afhændes (husk det kan gøres i hele løbetiden).

Opsummering

Futurekontrakter er en rigtig god måde at afdække sin risiko – specielt hvis man har overskudslikviditet, man kan tåle at have bundet i den periode, man ønsker at afdække. Men ligesom med optioner, er det altid at foretrække, at få lavet den ”rigtige” fysiske afdækning, men det er bare ikke altid at det er en mulighed, og her kan vi så bruge de finansielle instrumenter til aktiv risikostyring.

Tryg og sikker rådgivning

Tøv ikke med at tage fat i mig (Mikkel) eller Henrik ved spørgsmål til brugen af futures eller optioner. Vi vil meget gerne både rådgive omkring det og varetage selve handlerne på fuldmagt. Det kan vi, fordi vi som fondsmæglerselskab har alle de nødvendige tilladelser og certificeringer. Det er din sikkerhed for, at du altid for den bedste rådgivning.

 

Mikkel Ebbesen: tlf. 2099 0409, mail [email protected]

Henrik Andresen: tlf. 2174 7326, mail [email protected]

 

Rigtig god lørdag!

 

Du kan også læse mere om futures og optioner via linket her

Mikkel Ebbesen Mikkel Ebbesen
Kunderådgiver, råvarer 32677603
20990409
[email protected]