Lørdagslæsning nr. 12: God start for de amerikanske sojabønner

USA er verdens næststørste producent af sojabønner kun overgået af Brasilien. Men i og med at de netop er blevet færdige med høsten på den sydlige halvkugle, så er fokus nu flyttet over på den nordlige, og her er den eneste rigtig interessante spiller USA. De står for mere end 1/4 af den totale produktion på verdensplan, så derfor har vækstsæsonen i USA en meget stor betydning for prisudviklingen på det globale marked. Sæsonen for soja i USA starter typisk med etablering i april/maj/juni og høst i oktober/november.

Lørdagslæsning 12 God start for de amerikanske sojabønner

Nem etablering og stort areal

Overordnet set har denne sæson fået en rigtig god start i USA med gode etableringsforhold, som har gjort at de har været færdige med såningen tidligere end normalt. Denne tidlige etablering skyldtes de gunstige vejrforhold, som har skabt optimale betingelser for såning. Rettidige regnbyger og varme temperaturer har bidraget til, at mange landmænd har kunnet komme tidligere i jorden end sædvanligt, hvilket lover godt for resten af vækstsæsonen. For den kommende sæson forventer USDA at der er blevet tilsået cirka 34,64 millioner hektar sojabønner mod 33,33 millioner hektar sidste sæson. Med gode startbetingelser og et større areal er fundamentet for en stor høst lagt.

Nu står den vigtige vækstsæson for døren, som bliver afgørende for, om den gode start også resulterer i en stor produktion. Hvis det skal blive tilfældet, så kræver det masser af solskinstimer og en jævn mængde nedbør frem til et par uger inden høst.

USDA vurderer på nuværende tidspunkt at afgrøderne står langt bedre end sidste år på samme tidspunkt. De giver 67% af afgrøderne karakteren god til fremragende, hvor den sidste år på samme tid var nede på 51% af afgrøderne med samme karakter. Derfor er der flere faktorer, der peger på en større produktion til kommende høst sammenlignet med sidste år.

 

Forventningen til kommende høst

Den foreløbige forventning til den kommende produktion fra USDA ligger på 121,11 millioner tons for USA. Det er meget tæt på den hidtidige rekord sat tilbage i 2021, hvor produktionen nåede op på 121,5 millioner tons. Fra maj og indtil høst vil USDA løbende hver måned tilpasse deres forventning ud fra de vækstbetingelser, der er for afgrøderne. Lige nu ligger de med et estimat, der hedder 3,5 tons/ha. mod 3,4 tons/ha. sidste år. Hvis vi leger lidt med tallene, når vi nu har et ret sikkert areal-estimat, så vil en yderligere øgning i udbyttet på 0,1 tons/ha. betyde en samlet produktion på 124,7 millioner tons. Hvis det kommer til at ske, vil USA komme til at slå rekord for produktionen, og det er slet ikke usandsynligt. Det er dog for tidligt endnu at sige noget om den endelige produktion, men fundamentet for en rekordhøst er bestemt til stede.

Hvis vi ser på nedenstående graf, kan vi få et overblik over sammenhængen mellem areal og produktion de forskellige år. Her ses det tydeligt at der er en naturlig sammenhæng mellem areal og produktion, men at der stadig sagtens kan ske stor variation alt efter hvordan vækstsæsonen arter sig.

 

 

 

Hvad med priserne?

Umiddelbart vil en større produktion give udslag i en lavere pris, men vi skal dog også lige huske at se på efterspørgselssiden, fordi den er mindst lige så vigtig, når vi taler prissætning på en vare. Her er der faktisk også en stigning, som vil udjævne noget af det prispres, som en øget produktion vil skabe. Forbruget stiger nemlig også, men dog knap så meget som produktionen. Overproduktionen i USA stiger fra 47 millioner tons sidste år til 52 millioner tons i år, og det er dette forhold, der overordnet set vil presse prisen i nedadgående retning.

Globalt set er det samme tendens vi ser. Her er det specielt også produktionsfremgangen i Brasilien, der er medvirkende til at produktionen på verdensplan forventes at stige med 25 millioner tons, hvor forbruget kun stiger med 18 millioner tons.

Derfor er der globalt set en bedre forsyning af soja i den kommende sæson sammenlignet med forrige sæson, og det i sig selv vil tale for lavere priser generelt. Dog er det vigtigt at huske på, at det ikke alene er forsyningssituationen, der er bestemmende for prisudviklingen.

 

Følg med i sojapriserne - og gå ikke glip af de gode anbefalinger

Lørdagslæsning er en smagsprøve på, hvilke emner du som kunde kan forvente at få dybdegående analyser omkring. Ønsker du at følge med i prisudviklingen på soja (og mange andre afgrøder) kan du læse mere om vores abonnementsløsninger via knappen herunder. 

Som kunde vil du ikke bare få 2 ugentlige analyser omkring råvaremarkedet, du vil også modtage anbefalinger og sms-signaler, når det rette tidspunkt for køb/salg melder sig. 

 

Læs meget mere og tilmeld dig allerede i dag, via knappen herunder. 

 

Mikkel Ebbesen Mikkel Ebbesen
Kunderådgiver, råvarer 32677603
20990409
[email protected]

Kategorier:
lørdagslæsning Soja