Lørdagslæsning nr. 10: Negativ divergens - hvad betyder det for landmænd?

Negativ divergens kan lyde som et teknisk og kompliceret begreb, men det er faktisk noget, der kan have stor betydning for dig som landmand, især når du skal træffe beslutninger om enten køb eller salg. Lad os dykke ned i, hvad negativ divergens er, og hvordan du kan bruge det til at optimere din forretning.

Lørdagslæsning 10 - negativ divergens mellem prisudvikling o Relative Strength Index

Hvad er negativ divergens?

Negativ divergens opstår, når prisen på et aktiv, såsom hvede eller raps, stiger, men en bestemt teknisk indikator, kaldet Relative Strength Index (RSI), viser en faldende tendens. RSI er et værktøj, der måler hastigheden og ændringen af prisbevægelserne for et aktiv. Normalt, når priserne stiger, bør RSI også stige, fordi det indikerer, at der er stærkt momentum bag prisstigningen. Men når RSI begynder at falde, mens prisen fortsætter med at stige, er det et tegn på, at momentummet bag prisstigningen er ved at svækkes.

 

Hvorfor er negativ divergens vigtigt?

Negativ divergens fungerer som en advarsel. Det betyder, at selvom prisen på hvede stiger, er der ikke længere samme styrke bag stigningen. Det kan betyde, at markedet er ved at nå et punkt, hvor prisen kan begynde at falde igen. For dig som landmand betyder det, at der er risiko for, at de nuværende høje priser ikke vil holde ved, og at du måske skal overveje at sælge din høst nu for at få den bedste pris.

 

Eksempel på negativ divergens (med graf)

Lad os tage et konkret eksempel baseret på den nedenstående graf over prisudviklingen for hvede på Matif-børsen. Grafen viser prisen på hvede i EUR/ton over en periode fra juni 2023 til maj 2024, sammen med RSI-værdierne (nederst).

I grafen kan vi se, at prisen på møllehvede har oplevet en betydelig stigning fra omkring 210 EUR/ton til 270 EUR/ton i maj 2024. Det ser ud til, at priserne kun kan gå én vej – opad. Men hvis vi kigger på RSI (den nederste del af grafen), ser vi, at toppene bliver lavere og lavere i samme periode. Dette fald i RSI, samtidig med at prisen stiger, er et klart tegn på negativ divergens. Det indikerer, at selvom priserne stiger, er færre investorer villige til at købe til disse højere priser, og momentumet bag prisstigningen er ved at svækkes.

Billede 1: 

 

Betydning af negativ divergens

Negativ divergens fungerer ofte som en advarselslampe for investorer og handlende. Her er hvad den nuværende situation kan indikere:

Overkøbt marked: Når prisen stiger kraftigt, men RSI ikke følger med, kan det betyde, at markedet er overkøbt. Et overkøbt marked er sårbart for en korrektion, hvor prisen kan falde for at genfinde en mere stabil balance.

Svagt momentum: Faldende RSI-toppe på trods af stigende priser kan signalere, at færre investorer er villige til at købe til de højere priser. Dette kan føre til en prisvending, når købsinteressen aftager.

Teknisk advarsel: For tekniske analytikere er negativ divergens en klassisk advarsel om, at man bør være forsigtig. Det kan være et signal om at indstille tættere stop-loss ordrer for at beskytte mod en potentiel nedgang eller at tage profit på eksisterende positioner.

 

Praktisk anvendelse for landmænd

Hvordan kan landmænd bruge denne information?

Denne information kan specielt bruges til at overveje om man snart skal sælge den kommende høst inden korrektionen kommer. Hvis dette mønster fortsætter, vil det kun øge sandsynligheden for korrektion.

Det gøres dog opmærksom på, at dette signal kun et ét enkelt teknisk signal, som aldrig må stå alene for en beslutningstagning. Der er selvfølgelig mange andre faktorer, der spiller ind på, hvornår beslutningen om salg skal tages.

Skal vi sammen se på mulighederne for at risikosikre din bedrift?

Hos Agrocura er vores råvareteam godt klædt på til at rådgive om køb og salg af råvarer - ligesom de er klædt på til at handle på futures og optioner. 

At kunne anvende finansielle instrumenter er ikke noget alle kan gøre. Det kræver både ekspertise og viden om markedet såvel som den rette certificering og tilladelse til denne type handel. Og den har vi hos Fondsmæglerselskabet Agrocura.

Med finanstilsynets stærkeste godkendelse i ryggen, og den rette certificering, er Mikkel godt klædt på til at rådgive om og handle med futures og optioner.

Vores fondsmæglergodkendelse er altså ikke bare et blåstempel på vores tilladelser og kompetencer, men også en sikkerhed for dig som kunde, så du altid er sikker på at få den bedste rådgivning, der lever op til gældende regler.

 

Har du brug for sparring omkring køb og salg af råvare? Tøv ikke med at kontakte Mikkel på tlf. 2099 0409 eller pr. mail til [email protected] for en snak om dine muligheder! 

 

Rigtig god lørdag! 

Mikkel Ebbesen Mikkel Ebbesen
Kunderådgiver, råvarer 32677603
20990409
[email protected]