Lidt højere jordpris i årets andet kvartal

Danmarks Statistik har først nu opdateret deres priser på jord for 2. kvartal 2019. Forsinkelsen skyldes omlægninger af tabeller. Jordpris for 3. kvartal 2019 ventes offentliggjort 23. dec. 2019.

Dette er en åben nyhed omkring jordprisen. Hvis du vil se mere omkring jordprisudviklingen f.eks. grafer omkring regionale jordpriser, omsætning, udvikling i nødlidende ejendomme og meget mere skal du tegne et Focus abonnement til 4.500 kr./år. Her får du i øvrigt vores analyser på råvarer, valuta, renter og aktier. Bestil ved Jette Hedegaard på tlf.: 7436 5150 / mail: jhe@agrocura.dk eller bestil direkte på vores hjemmeside ved at klikke her 

6.000 kr./ha. = plus 4%
Jordprisen stiger til 152.500 kr./ha. for årets anden kvartal. Det er en stigning på 6.000 kr./ha. i forhold til seneste kvartal – se nedenstående graf, svarende til en fremgang på 4%. Det er som altid frie handler over 15. ha. inkl. bygninger, eksklusiv løsøre. Som altid er der større regionale prisforskelle og i og med omsætningen er lav, svinger prisen en del i de enkelte landsdele. De højeste priser findes fortsat i Vest- og Sydsjælland (inkl. Lolland Falster) på 205.500 kr./ha. De laveste priser er i Vestjylland på 117.000 kr./ha.

Intet nyt under solen på omsætningen
Der er blevet omsat 9.620 hektar i 2. kvartal 2019. Det giver en omsætningshastighed på ca. 68 år, hvilket fortsat er det dobbelt af, hvad den historiske omsætningstalsagtighed er. Set i forhold til bedre indtjening i landbrugserhvervet fornemmer vi en stigende aktivitet i andet halvår 2019 på handel med landbrugsejendomme.

Vores bud på ejendomsmarkedet
I den vedlagte PDF har vi indsat lidt flere plancher omkring ejendomsmarkedet i Danmark. Generelt handler ejendomme under hvad de reelt burde koster i forhold til husstandsindkomst og renteniveauet. F.eks. viser Nationalbanken model, at parcelhuse handler ca. 15% under ”fair” pris for 2018. Det er endda før rentefaldet i 2019. Kontanter i bankerne bliver brandbeskatter af negative renter. Der er enorme mængder penge i obligationsmarkedet. Derfor er vores forventning, at penge fra indlån og obligationer søger med ejendomsmarkedet generelt. Det vil sammen med lave renter presse ejendomspriserne opad de kommende 8-15 år. Samtidigt falder afkast på ejendomme/jord, idet alternativet er negative renter i banken eller negativ renter på obligationer.

Tag fat i os, såfremt du mangler lokale jordpriser mv. Jordprisen har stor betydning for din bidragssats, samt din mobilitet på det finansielle marked. Går du i salgstanker og overvejer at sælge til en investor, så kontakt os, idet vi har et større investorkartotek.

 

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 32671519
21425620
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Jordpris