Kanon opsving

Vi er i fuld gang med et langt bedre økonomisk opsving, end det vi så efter Finanskrisen.

Læs også artiklen i Landbrugsavisen - TENDENS

Coronakrisen er noteret til verdens korteste recession på bare 2 måneder af National Bureau of Economic Research, NBER. Nuværende højkonjunktur er specielt båret af flugten ud af penge og obligationer. Vi har enorme opsparede midler, og verdens største økonomi USA ligger med lav husholdningsgæld.

Vestlige verdens økonomi bestemmes meget af privatforbrugerne, og når der er masser af penge og friværdi, tegner der sig en højkonjunktur med mere saft og kraft end den, vi havde fra finanskrisen til coronakrisen.

Optimum I vores optik i Agrocura ser vi et økonomisk optimum frem til afslutningen af denne højkonjunktur omkring år 2026-2028. Det lyder måske forkert at kalde det optimum. Men vi ser, at opsvinget er af bedre karakter med højere vækst og inflation.

Derimod ser vi ikke højere renter (måske kan de korte renter hæves i de allersidste år af højkonjunkturen). Centralbankerne i USA og Europa har lavet deres strategi om, således at ønsket nu er 2 pct. i gennemsnitlig inflation mod tidligere maksimalt 2 pct. Den gennemsnitlige inflation måler FED og ECB fra 2009. Det betyder, at USA akkumuleret er ca. 4 pct. og Europa ca. 8 pct. bagud siden 2009 på inflationen. Hvis vi kunne holde inflationen fast på 3 pct. pr. år, så ville USA have en gennemsnitsinflation på 2 pct. i år 2025 og Europa først i 2029. Derfor vil centralbankerne holde en meget lempelig pengepolitik i lang tid og holde styringsrenten uændret i del år endnu. Derved kan f. eks. ejendomsmarkedet stige i pris, uden finansieringsomkostningerne stiger - hvilket er det, vi kalder optimum.

Covid-19 udsving Det ene er, at det er meget sandsynligt med et langt stærkere opsving, det andet er det, jeg kalder covid-19 udsving.

Sidste år lukkede vi samfundet ned på lidt forskelligere tidspunkter verden rundt og med lidt forskellige længder. Det medførte verdens største nedgang i privatforbruget. Selv om vi sad derhjemme og kunne handle online, var indkøbet trods alt meget begrænset. Da økonomien igen åbnede, fik vi også verdens største målte fremgang i privatforbruget, herunder nok også verdens største omfordeling. Med sidstnævnte mente jeg, at f. eks. kunne vi ikke rejse og opleve, men sendte disse midler ind i byggemarkedet.

Det er helt logisk, at en sådan lukning-og åbning af samfundet efterfølgende medfører udfordringer i produktion, salg, distribution, forsyningskæder mv. og dermed voldsomme udsving i råvarepriser, fragtrater osv. Noget, vi formentligt kommer til at bøvle lidt med endnu et år, i værste fald to år, før situationen inden for alle områder igen er normale.

Overstående giver store udsving i de økonomiske nøgletal.

Når vi nu snakker om BNP, har jeg i vedlagte graf vist udsvingene i væksten for Kina, USA og Europa. Kina var det første land, der lukkede ned, hvor BNP i første kvartal 2020 faldt til minus 6,8 pct. Væksten måles mod samme kvartal året før. Derfor steg BNP i Kina i første kvartal 2021 til hele 18,3 pct. og ligger mere normalt i andet kvartal 2021 på 7,9 pct. USA havde det største fald i BNP i andet kvartal 2020 på minus 9,1 pct. og ligger her i andet kvartal 2021 på 12,2 pct. For Europas vedkommende var faldet i BNP 2020 i andet kvartal på minus 14,5 pct. og ligger her i andet kvartal 2021 på hele 14,3 pct. BNP vækst.

Renter Vi har en tendens til som mennesker at tage udgangspunkt i nuværende økonomiske situation og forlænge den. Vi har rigtig svært ved at se ændringer, og helt slemt bliver det, hvis vi skal forudse en recession.

Grundet den stigende vækst og inflation er markedet indstillet på hævning af renten i USA om bare ét år. I vores analyser kommer det ikke til at ske. Det er bare en midlertidig stigning i de lange renter hovedsagelig udformet af covid-19 udsving. Derfor er det oplagt at tage den skattefrie kursgevinst, idet jeg ser en 1 pct. 2053 igen omkring kurs 100 på et tidspunkt til vinter.

I vores optik i Agrocura ser vi et økonomisk optimum frem til afslutningen af denne højkonjunktur omkring år 2026-2028.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Konjunktur Økonomi