Jordpris bryder over 200.000 kr./ha.

Den gennemsnitlige jordpris løfter sig også i årets sidste kvartal 2023, således den nu hedder 200.000 kr./ha., og som altid er det inklusive bygninger. Jordprisen stiger med hele 11,4% for hele 2023 og dermed holdes den positive takt fra 2022. Jordprisen har stort set hentet det ”tabte” i forhold til prisudviklingen på sommerhuse og parcelhuse. Er der spørgsmål så ring til Jens Schjerning tlf.: 2142 5620 / mail: [email protected] herom.

Dato: 26.03.2024

Dette er en åben nyhed omkring jordprisen og et lille resume af den samlede analyse. Hvis du vil se mere omkring jordprisudviklingen f.eks. grafer omkring regionale jordpriser, omsætning, udvikling i nødlidende ejendomme og meget mere skal du tegne et Focus abonnement. Her får du i øvrigt vores analyser på råvarer, valuta, renter og aktier. Bestil ved Jette Hedegaard på tlf.: 2763 2242 / mail: [email protected] eller bestil direkte på vores hjemmeside ved at klikke her

Af: Jens Schjerning tlf.: 2142 5620

Jord:
Danmarks Statistik (DST) har offentliggjort ejendomspriserne for årets sidste kvartal i 2023. Jordprisen løfter sig fra 193.000 kr./ha. til 200.000 kr./ha. en stigning på 7.000 kr./ha. svarende til 3,6%. For hele året i 2023 er prisen steget med 11,4% modsat prisstigningen i 2022 på 15,5%. Jordprisen er som altid inklusive bygninger og det er handler på det frie marked.

Jordprisen har de sidste 2 år givet det øvrige ejendomsmarked baghjul. Det skal dog dertil tilføjes, at jordprisen efter Finanskrisen også har lagt godt 10 år sidelæns modsat det øvrige ejendomsmarked som er steget. Historisk set følges ejendomsprisudviklingen ad i Danmark. Derfor er det også naturligt, at jordprisen indhenter det, ”tabte”. Jordprisen er nu kun 4% fra sommerhuspriserne og 10% fra parcelhuspriserne.

Der er i 4. kvartal 2023 handlet 3.560 ha. på ejendomme over 15. ha. For hele 2023 hedder tallet 22.833 ha. Hvis der tages, familiehandler og andre handler med er det i alt handlet 33.877 ha. i 2023.

Stor efterspørgsel efter jord
Der er ikke noget nyt under solen, hvor der fortsat opleves stor efterspørgsel efter jord. Generelt er økonomien i landbruget ganske pænt, hvor nødlidende rate ligger meget lav og således en pæn sammenhæng til de stigende jordpriser. Ydermere er der fortsat fokus på denne grønne omstilling med solceller, vindmøller, PtX anlæg mv. Dertil kommer udtagning af jorde fra statens side. Alt sammen er medvirkende til, at agerjorden som skal dyrkes til landbrugsproduktion skrumper ind. Summa summarum er det med til at løfte jordprisen.

Generelt ejendomsmarked
Ejendomspriserne har klaret sig udmærket i 2023 set i lyset af den høje rente. Ejerlejligheder stiger samlet for 2023 med 3,7%, parcelhuse med 2,8% og sommerhuse med 1,8%. Priserne har for alle dog sat sig lidt i 4. kvartal 2023, hvilket nok stemmer godt overens med de enorme udfordringer der har været på de nye vurderinger. Dette tænker vi vil præge lidt markedet i starten af 2024, herunder at renterne endnu ikke er sat ned fra centralbankerne. Men det ser ud til, at første rentenedsættelse kommer 6. juni i Europa og hvis dette bliver en realitet, samt yderligere sænkelser af renten i 2. halvår af 2024 tegner der sig et positivt prisbillede af ejendomsmarkedet i 2024.

Flere mennesker
Der er lidt stigende tomgang i nogle byer i Danmark på udlejning. Men byggetilladelserne ligger 60% nede målt mod 3 år siden. Det betyder, at byggeriet går lidt i stå i 2024-2026. Kigger vi så på befolkningsudviklingen så er der i gennemsnit de sidste 10 år kommet 33.600 personer i Danmark. Det betyder også, at tomgang vil falde i 2024 og de kommende år. Desuden har vi heller ikke samme markant udbud af boliger som vi så i Finanskrisen. Generelt et meget stærkt ejendomsmarked i Danmark.

Mail: [email protected] og tlf.: 2142 5620

Graf: Ejendomsmarkedet Danmark

Graf: Jordprisen

 

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 32671519
21425620
[email protected]

Kategorier:
Jordpriser Konjunktur