Ingen krisetegn på jordprisen

Prisen på landbrugsjord holder stand på 166.000 kr./ha. i tredje kvartal. De 2 første kvarter af 2022 bliver revideret op. Første kvartal fra 152.000 kr./ha. til 152.500 kr./ha. og anden kvartal fra 166.500 kr./ha. til 170.500 kr./ha. Ydermere har Finanstilsynet fjernet den vejledende jordpris. Det bør betyde øget konkurrence og generelt lavere finansieringsomkostninger, så kontakt os endeligt for en diskussion om du betaler de rigtige bidragssatser og rentemarginaler.

Dato: 09.01.2023

Dette er en åben nyhed omkring jordprisen. Hvis du vil se mere omkring jordprisudviklingen f.eks. grafer omkring regionale jordpriser, omsætning, udvikling i nødlidende ejendomme og meget mere skal du tegne et Focus abonnement. Her får du i øvrigt vores analyser på råvarer, valuta, renter og aktier. Bestil ved Jette Hedegaard på tlf.: 2763 2242 / mail: [email protected] eller bestil direkte på vores hjemmeside ved at klikke her

Af: Jens Schjerning tlf.: 2142 5620

Jord virker fortsat stærk:
Jordprisen virker fortsat stærk. Jordprisen falder dog fra anden til tredje kvartal fra 170.500 kr./ha. til 166.000 kr./ha. Men det skyldes at andet kvartal er revideret op med 4.000 kr./ha. Jordprisen er altid inkl. bygninger, men uden løsøre. Jordprisen sluttede 2021 på 154.500 kr., hvorved de ni måneder af 2022 viser en stigning på 11.500 kr./ha., svarende til 7,4%.

Det interessante er, at jordprisen for alvor begynder at komme ud af det sidelænse marked siden år 2010, selvom det kan være vanskeligt i øjeblikket jf. de stigende renter. Men alt tyder på, at inflationen er på vej ned og derved formentligt også udsigt til lavere renter senere / sidst på året.

Det som trækker op, er de gode afregningspriser på afgrøder, mælk og oksekød og at landbruget generelt set har haft en god indtjening i 2022. De enorme udsving i råvarepriser har medført, at der igen er megen fokus på selvforsyning. Ydermere synes der stadig god efterspørgsel efter jord som investering for investorer. Sluttelig trækkes der megen jord ud til infrastruktur, solceller, biogas, skov, lavbund mv. og derved er der god rift om agerjorden.

Så er der selvfølgelig den kommende CO2 afgift. Det er formentligt først sommer eller slut 2024 før der endeligt kendes noget reelt omkring hvorledes det kan se ud med denne afgift. Usikkerheden gør måske, at jordprisen vil ligge sidelæns indtil en afklaring.

Lav omsætning:
Der er handlet 5.800 hektarer over 15. ha. på det frie marked. Tages alle handler med er omsætningen 9.400 ha. Som vi har skrevet tidligere, er selskabshandler ikke med, da der her er fastsættelse af en aktiekurs og derved opgøres kr./ha. ikke. Vi kan dog ikke forestille os andet, end jordprisen afspejler det reelle marked. Vi kunne jo stille os det spørgsmål, hvorfor folk skulle handle til højere prise, hvis det ligger i selskab?

Finanstilsynet:
Endelig har Finanstilsynet sløjfet de vejledende jordpriser. Det har dog altid været sådan, at realkreditinstitutterne måtte låne 70% af købsprisen selvom denne lå højere end vejledende jordpriser fra Finanstilsynet. Men det krævede ekstra dokumentation, hvorved realkredit skulle dokumentere, at jordprisen fortsat 12 måneder senere lå på samme niveau. Derfor var det bare nemmere at tage udgangspunkt i Finanstilsynets priser. Dette kunne godt være en hovedårsag til, at jordprisen ikke fulgte med det øvrige ejendomsmarked opad siden år 2010.

Men, nu bør det være meget lettere at få den fulde belåningsgrad på den handlede jordpris og derved spare noget dyrere bankgæld. Det bør samtidigt betyde øget konkurrence og generelt lavere finansieringsomkostninger.

Øvrige marked:
Sommerhuse er steget med 3,5%, parcelhus er faldet med 1,9% og ejerlejligheder er faldet med 3,3% for de tre kvartaler af 2022. Kigger vi isoleret set på kun tredje kvartal er sommerhuse faldet med 0,6%, parcelhus er faldet med 2,8% og ejerlejligheder er faldet med 6,0%

Inflationen er vendt rundt og begyndt at falde. De lange renter har formentligt sat en endelig top, selvom de korte renter godt kan stige lidt endnu i første kvartal 2023. Vi forventer, at inflationen kommer lige så hurtigt ned som op og derved vil vi snart få udsigt til faldende renter også. Det vil hurtigt sætte en stopper på prisfaldet på ejendomsmarkedet. Vi holder fast i, at prisfaldet generelt på ejendomme i Danmark kommer til at ligge mellem 5 til 15%. Selvfølgelig mest på ejerlejligheder i København og mindst i provinsen.

Nedenstående har jeg vedlagt graf der understøtter overstående skriv. Skriv til Jens Schjerning eller ring, hvis du har spørgsmål.

Mail: [email protected] og tlf.: 2142 5620

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 32671519
21425620
[email protected]

Kategorier:
Jordpriser Konjunktur