Hvordan laver man en god forberedelse til en foderhandel?

At drive landbrug er forbundet med en række risici. Risikostyring er et vigtigt værktøj at bruge, når der skal laves foderhandel. Hvilken strategi skal vælges, hvis markedet ikke agerer som forventet. Der har generelt været snakket meget om optioner, og hvordan disse kan tænkes ind i råvareafdækningen. En option er et relativt billigt redskab til at fjerne risiko. Er timingen rigtig, koster afdækning af korn ca. 4-5 kr. pr 100 kg. omregnet til færdigfoder.

Om optionerne benyttes eller ej, så skal den fysiske varer købes på et tidspunkt. Derfor er det vigtigt med en god forberedelse for at kunne opnå en god aftale, hvor der er styr på alle væsentlige betingelser i forbindelse med handlerne. Forhandles de rette betingelser på plads, kan den samlede handel ofte blive bedre end hvad de enkelte ingrediensers priser lyder på.

Grundlæggende

Helt grundlæggende skal der være styr på, hvilke firmaer man vil tage tilbud ind fra. Typisk anbefales det at udvælge 2-3 firmaer, som i afprøvninger har vist gode produktionsresultater. Derudover er det vigtigt, at det er selskaber man har tillid til, også specielt hvis man bruger dem til sparring.

Dernæst skal dine dyregrupper og dine blandinger, som du bruger i dag, opstilles. Har du specielle krav til råvarevalg, aminosyrer, vitaminer, mineraler og strukturform er det vigtigt at få styr på disse i relation til dyregrupperne og blandingerne.

Hvordan har dine blandinger fungeret hidtil i forhold til de enkelte dyregrupper, og har der været udfordringer? Det er altid vigtigt at være kritisk overfor sine blandinger, men man skal samtidig være opmærksom på at mange andre forhold kan have konsekvenser for produktionen.

Er man af den overbevisning, at det er foderet, der er problemet, men gerne vil fortsætte en periode mere med samme blanding, er det vigtigt at tage et tilbud ind på alternative blandinger samtidig! Mangler man at aftage noget af en foderkontrakt og vil skifte til en anden blanding, er det svært at vurdere, om prisen er den rigtige, fordi hvor forskelligt er indholdet?

Opsamling

 • Få styr på hidtidige blandinger og hvorvidt de fortsat er brugbare.
  • Er der en forventning om et muligt skifte af blandinger undervejs, så tag gerne et tilbud ind for bedre at kunne sammenligne indhold og priser.
 • Tag tilbud ind fra 2-3 firmaer.
  • Hvor store mængder skal der handles?
  • Skal der korn i bytte og igen til hvilke mængder? Ofte laver man handler på 70 % af korndel i forhold til færdigfoder, men få også lavet en aftale om en pris såfremt der høstes mere.
  • Hvor længe holder tilbuddet? Jo længere tid, desto bedre.
  • Over hvor lang en periode skal handlen løbe? Halvt år? helt år? Her er det vigtigt, at udfordre selskaberne på hvad den flade pris for hele perioden skal være.

Forhold man skal være opmærksom på, såfremt det er svinefoder

Søer

Manglende mælkeydelse, gaspuster, for mange dødfødte, manglende brunst, omløber, lange faringer, holdbarhed m.v.

Smågrise

Manglende tilvækst, fravænningsdiarre, mavesår m.v.

Slagtesvin

Manglende tilvækst, foderforbrug, kødpct., diarre´ mavesår, udskudt endetarm m.v.

Benytter man åbne kalkulationer så priserne er mere gennemskuelige, snæver råvaregrænser m.v. Samtidig er det også vigtigt, at alle betingelserne genforhandles løbende, således aktuelle priser for de enkelte parametre, som transportomkostninger osv. Afspejler dags dato.

Betingelser på korn

Der kan forhandles mange forskellige betingelser på behandlingsomkostninger på afgrøder fra de enkelte foderstoffirmaer.

Vandpct.

 • Typisk kan der forhandles til 16-17 % vand. Tørringsskala kan også forhandles hos nogle firmaer. Tørringstakster kan flyttes, så den starter med den lave tørringstakst, som var det korn ved 15 % vand.

Renseomk.

 • Der er forskel på de enkelte firmaer, hvor renseomkostninger starter. Det er lige fra 0,3-0,5 %, så her er der gode muligheder for at handle med basis 1-2 %.

Kg/hl (Rumvægt)

Rense/tørringssvind

 • Svind er sværere at forhandle om, da firmaerne ikke vil betale for urenheder samt vand.

Analyseomk.

Protein tillæg/fradrag.

 • Nogle enkelte firmaer afregner også ud fra protein med tillæg/fradrag på 1-2 kr. pr. 100 kg.

Blandkorn

 • Der er stor forskelle på hvad firmaerne accepterer lige fra 5-10 %. Dette kan der ofte forhandles om.

Spirede kerner

 • Der er forskel på hvor meget hvert enkelt firma takserer dette.
Henrik Andresen Henrik Andresen
Kundechef 74365153
hea@agrocura.dk

Kategorier:
Råvarer Foderhandel