Første estimat på jordprisen i Corona året

Danmarks Statistik er kommet med ejendomsdata for første kvartal 2020. Tallene er selvfølgelig inden Corona tog indtoget på verdenen.

Dette er en åben nyhed omkring jordprisen. Hvis du vil se mere omkring jordprisudviklingen f.eks. grafer omkring regionale jordpriser, omsætning, udvikling i nødlidende ejendomme og meget mere skal du tegne et Focus abonnement til 4.500 kr./år. Her får du i øvrigt vores analyser på råvarer, valuta, renter og aktier. Bestil ved Jette Hedegaard på tlf.: 7436 5150 / mail: jhe@agrocura.dk eller bestil direkte på vores hjemmeside ved at klikke her   

Teori omkring ejendomsmarkeder
Overordnet er det vigtigt at kende tendenserne i økonomien. I gennemsnit er der 9 til 10 år mellem recessionerne, hvilket kaldes kapitalinvesteringscyklus. (læs meget herom i Lars Tvedes bog, Kriser, Krak og Kaviar). Tænk tilbage. I 1982/1984 var der stor kris, igen i 1993, IT boblen i 2001 og Finanskrisen i 2008/2009 og nu Coronakrisen i 2020. Derfor ved vi allerede nu, at næste krise bliver omkring 2028 til 2032. På ejendomsmarkedet er der en cyklus på 18-20 år, altså det dobbelte af kapitalinvesteringscyklussen. Det er vigtigt/interessant at vide. Finanskrisen var en ejendomsboblen. Nuværende krise bør ikke få en voldsom afsmittende effekt på ejendomsmarkedet, selvfølgelig mindre korrektioner ned.
Vores opsparing bugner, det dobbelt på indlånskonto siden finanskrisen. Vi har afdraget meget, således vores husholdningsgæld er faldende. Renten holdes nede i denne krise. Det er positivt. Ydermere er obligationsmarkedet investeringsmæssigt udtømt, det gælder også de kommende 10 år. Kapitalflowet vil derfor søge mod ejendom og aktier, det er ikke andet med interessante afkast.


Det er sandsynligt, at prisstigningerne på ejendomsmarkedet bliver endnu bedre de kommende 10 år, som de foregående, hvilket også gælder aktiemarkedet. Vi kan derfor kigge mod en gigantisk aktie- og ejendomsboble omkring 2030/2032. Det bliver spændende!


Forsat fald jordpris, men hvor længe endnu?
Jordprisen falder til 149.000 kr./ha. for årets første kvartal på landsplan. Det er som altid frie handler med bygninger. Det er et fald på 2.500 kr./ha. i forhold til 4. kvartal 2019, altså et lille fald på 1,7%. Vi kan dog endnu ikke sige noget om, at der er en fast trend i opadgående retning. Jordprisen befinder sig fortsat i en sidelæns intervalhandel siden kollapset fra finanskrisen. Omsætningen er forsat lav på 11.030 ha. i første kvartal, hvilket svarer til omkring 60 år, før alt jord er omsat på landsplan, hvilket er ca. det dobbelte af den historiske trend.


Det er nu eller aldrig
Jordprisen har stået stille i en hel konjunkturcyklus. Det er usædvanligt. Når vi er gennem denne krise, ser vi ind i en ny højkonjunktur. Her skal vi se stigende jordpriser på ligefod med det øvrige ejendomsmarked. Hvis vi ikke ser stigende jordpriser indenfor 5 år er der måske allerede en desruption i gang på fødevarer. Altså, at landbruget ikke længere har eneret på fødevareproduktion. Dvs. det lykkedes at producerer teknologiske fødevarer uden brug af jord og dyr. Det virker skræmmende, men kan blive en realitet.


Udfordring til dig
Besøg virksomheder der producerer/forsker i teknologiske fødevarer. Læs bøger/artikler herom. Overvej at investerer en smule ind i upcomming nye fødevarevirksomheder, altså hold dig åbent og orienteret omkring nye produktionsformer.


Ikke alt i landbrug
En typisk landmand har alle sine aktiver i privat regi i landbruget. Vi skal se risiko anderledes. Spred jeres aktiver til ikke kun at være indenfor landbrug, dvs. bredere risikospredning. Overvej metoder til beskyttelse af familieformuen via selskabskonstruktioner.


Ring til os for en snak omkring jordpriser og risiko. Jens Schjerning jes@agrocura.dk tlf.: 2142 5620.

 

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 32671519
21425620
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Jordpris