Exit er 15 år før

Exit er 15 år før

Landbruget står over for et alvorligt generationsskifte, hvor omsætningshastigheden af ejendomme siden 2008 ligger på ca. 65 år, og normalt ligger det på det halve. Siden YJ-lånene forsvandt, har det været op ad bakke med finansiering til de unge. Der findes selvfølgelig Vækstfonden med deres etableringslån, vækstlån og DLK lån. Det er dog en ekstrem dyr løsning, hvor der betales en høj rente, typisk over afkastgraden.

Ydermere stilles der fra Vækstfonden hårde krav til afdrag, hvilket udfordrer likviditet i virksomheden i de første leveår, specielt hvis afregningspriserne svigter.

Sluttelig er bankerne fortsat på returmarch med ønske om lavere udlånsprocenter til erhvervet. Sat lidt på spidsen er den traditionelle etablering via det finansielle system næsten umulig for de unge.


Governance

Der er et pres fra den finansielle sektor omkring implementering af Corporate Governance.

Helt kort fortalt betyder det ' regler og procedurer for beslutningstagning i virksomheders anliggender'. Dette skal være skrevet ned. Lidt dybere handler det om forretningsstrategi, virksomhedens tanker på klima og bæredygtighed, virksomhedens procedure på risikostyring, procedure, hvis ledende medarbejdere/ direktør forsvinder, ejerstrategi (exit, investorer, generationsskifte, ejerandele til nære medarbejdere), bestyrelse osv. Når du er en ung nyetableret gut på 30 år, kan du bare skrive, at du har en vækststrategi for de næste 20 år i forhold til punktet ejerstrategi.

Men når din alder er omkring 50 år, skal du til at arbejde med ejerstrategi. Jo større virksomhed, jo mere vigtigt.


Det vender indad

Der er et paradigmeskifte på vej på handel med landbrugsejendomme.

Der er selvfølgelig en generation, der er hårdt ramt på salg af virksomheden i forhold til konjunkturen.

Strukturudviklingen fortsætter, og derved vender hele exit indad mod sælgeren. Vi kan ikke ' bare' sætte en landbrugsvirksomhed til salg i markedet for over 100 mio. kr. og så regne med, salget forløber smertefrit.

Det er umuligt for de unge at finde kapital til et sådant køb via realkredit, bank, investorer mv. De unge kan ikke på kort tid stampe flere investorer op af jorden, herunder evt. finde andre kolleger, som man kunne erhverve virksomheden sammen med. Det kræver masser af forberedelse.

Hvis du som sælger skal opnå den bedste pris på din livsvirksomhed, skal du selv i arbejdstøjet.

Du skal selv finde de kommende unge ejere og finde investorer, der vil skyde kapital ind i din virksomhed, således den over tid kan overdrages.

Rigtig mange ældre ringer til os omkring forventningerne til jordprisen, idet de p. t. synes, at ejendommen sælges for ' billigt' i markedet. Vi kan sagtens se jordprisen endda måske stige tilbage til toppen fra 2008 i e næste 10 til 15 år. Men det ændrer jo ikke problematikken omkring generationsskiftet, måske nærmere tværtimod.


Få input udefra

Det er oplagt at nedsætte en midlertidig gårdbestyrelse med de rette kompetencer 10-15 år før salget skal foregå. En professionel gårdbestyrelse (gårdråd og gårdbestyrelse) omkring virksomheden er et stærkt værktøj, som mange virksomheder tager i brug. Det giver et professionelt rum, hvor virksomhedslederen, ejeren, landmanden kan sparre om virksomhedens overvejelser, retning, potentiale og risici. Et forum, der styrker fundamentet for ledelsens større beslutninger, som f. eks. en exit i forhold til overstående.

I Agrocura vil vi gerne være second opinion til det det kommende salg af virksomheden. I Agrocura tager vi ansvar for etablering og drift af gårdbestyrelsen, f.eks. de første 2 til 3 leveår. Desuden indtræder vi som bestyrelsesmedlem eller formand for den professionelle gårdbestyrelse, herunder har vi et større netværk til andre medlemmer også udenfor vores ”landbrugserhverv”. I forhold til exit er det vigtigt at få medlemmer til gårdbestyrelsen udenfor landbruget, således der kommer brede og andre input omkring den kommende exit. Vil du høre mere om mulighederne så kontant os venligst.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
21425620
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Konjunktur