En verden med negative renter

En verden med negative renter

Helt vildt! Hvem havde troet, vi skulle have åbnet en 0,5 pct. 2050? Omvendt er det trist, for det er jo et udtryk for rigets tilstand.

Se også artiklen i Landbrugsavisen.

Der er nu stor sandsynlighed for, at ECB sænker indlånsrenten (reporenten kan ikke komme under 0 pct.) til minus 0,50 pct. 12. sept. Markedet indpriser faktisk tre sænkninger af 0,10 pct., således indlånsrenten kommer til at hedde minus 0,70 pct. Så skal vi lige tænke på Danmark og den danske krone.

Vi har en negativ indlånsrente på 0,65 pct. I værste fald kan det ende med, at den skal ned på minus 1 pct. eller mere.

Japanske tilstande - 20 til 30 år Vi har ca. de samme forhold som Japan ca. 25 år forskudt. I store træskolængder er det sidelæns rentemarked i de næste mange år. Det er faktisk ret simpelt.

Rente bygger på vækst og inflation. Væksten kommer hovedsagelig fra privatforbruget i den vestlige verden. Jeg er 47 år, som teoretisk er det år, hvor privatforbruget topper. Det kan jeg nikke JA til. Udfordringen er bare, at andelen af samme gruppe med høj privatforbrug er relativt lille. Andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder svinder ind, idet den ældre gruppe stiger. Derfor kan vi ikke få en høj vækst i Europa.

Det kræver enorm indvandring og/ eller en stigende fødselsrate.

Negativ afkast på Frederiksberg! I dag betaler stort set alle erhvervskunder 0,50 pct. af den kapital, de har stående kontant.

Det kan ende med, at det snart hedder 1,00 pct,, som også kommer til at gælde privatkunder.

Her står der ca. 1.208 mia.

kr. kontant. Hvad gør folk, hvis de skal betale for indlån? Penge får reelt set ikke en værdi. Først og fremmest vil vi flytte midlerne til faste værdier, hvilket er ejendomme og jord. Negative renter vil måske i de kommende 8-15 år skabe en ny boble på ejendomsmarkedet.

Vi kunne måske miste lidt tillid til centralbankerne, der sammen med negative renter kunne gøre, at f. eks. en ejerlejlighed på Frederiksberg giver negativt afkast. Det kunne ske, fordi det opfattes som en sikker dansk statsobligation (hvor skal vi gøre af pengene?).

Hvor er moralen ved centralbankerne? Centralbankerne har et fælles årligt møde, Jackson Hole, som var i sidste uge. Tema var den manglende effekt af de negative renter og deres pengepolitik.

Jeg har forklaret ovenfor, hvorfor det ikke virker. Jeg tror dog, de i en længere periode endnu vil fortsætte med den risiko, det måtte medføre. Dvs. vi måske skal endnu længere ned i det negative territorium på de korte renter. Det betyder også, at ECB vil fortsætte støtteopkøbet af sydeuropæiske obligationer.

Som kunder i banken bliver vi alle målt og vejet. Jo dårligere rating, jo højere renter skal du betale. Det giver mening. Hvis banker og centralbankerne skal kigge indad, har det sat dette ud af kraft på finansiering af statsbudgetterne i Europa.

Hvorfor skal f. eks. Italien næsten have den samme negative statsrente som Danmark? Det giver ingen mening. Risiko er sat ud af kraft. Den insolvente har samme rente som den formuende.

Jeg glemmer heller ikke historierne fra finanskrisen. Centralbanker og regeringer lovede i rækker, at bobledannelse af denne karakter (f. eks. på ejendomsmarkedet) ikke skulle ske igen. Uhm.... er selvsamme folk ikke i fuld gang med at lægge de sidste sten, således vi netop får nye gigantiske bobler på ejendomsmarkedet, aktiemarkedet og andet? Når penge ikke har en værdi længere, idet renten er negativ, kan der opstå skyggeøkonomier.

Altså igen spørgsmålet, hvor vi skal gøre af vores penge. Det bliver spændende at følge de virtuelle valutaer f. eks.

Bitcoin. Det er et system helt uden om centralbanker og politikere.

Europæisk udfordring Stort set alle nordeuropæiske statsobligationer har negative renter. Det kommer også mere og mere i Sydeuropa. Det betyder, at lande kan finansiere velfærd, projekter, byggeri mv.

og endda tjene på det. Kunne det tænkes, at nogle statsledere ville være fristet heraf? og hvorfor skulle Sydeuropa nedbringe deres i forvejen alt forhøje gæld, når gælden pludselig via hjælp fra ECB er gratis?

8-15 år Negative renter vil måske i de kommende 8-15 år skabe en ny boble på ejendomsmarkedet.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Renter Konjunktur