Den røde løber er lagt ud for jordprisstigninger de kommende 10 år

Det er kun en mere aggressiv udvikling (disruption) i teknologiske fødevare der kan ændre udsigten til markante prisstigninger. Jordpris er defineret som inkl. bygninger, da Danmarks Statistik altid har opgjort det sådant. Dagens konjunkturskriv omhandler ejendomsmarkedet, specielt jordprisen.

Dette er en åben nyhed omkring jordprisen. Hvis du vil se mere omkring jordprisudviklingen f.eks. grafer omkring regionale jordpriser, omsætning, udvikling i nødlidende ejendomme og meget mere skal du tegne et Focus abonnement til 4.500 kr./år. Her får du i øvrigt vores analyser på råvarer, valuta, renter og aktier. Bestil ved Jette Hedegaard på tlf.: 7436 5150 / mail: jhe@agrocura.dk eller bestil direkte på vores hjemmeside ved at klikke her.

Hvor skal jeg gøre af mine penge?
Det spørgsmål stiller mange sig selv i øjeblikket. Indlån for private i Danmark udgør ca. 50% af BNP (BNP er ca. 2.400 mia. kr.). I USA er den negative realrente pt. ca. minus 1%. Dvs. hvis du køber en 10 årig statsobligation taber du årligt ca. 1% i forhold til købekraften generelt i samfundet. Endnu værre ser det ud, hvis du har pengene stående kontant og helt galt er det i Europa, hvor indlån er med negative renter. Penge brænder i lommen på indlånere! Fornuftigere folk køber eller ikke obligationer. Der er reelt set kun 2 aktivklasser at bringe sine midler til, nemlig udlån til virksomheder (aktier) og ejendomsmarkedet.

De seneste par år har indtjeningen været bedre i det primære landbrugserhverv. Der er sket store afdrag på bankarrangementet og flere og flere landmænd har større beløb stående. Rigtige mange ser risici i større udvidelse på den animalske produktion, men det er nærliggende at placere sine midler i jord. Med en 70% belåning giver det ofte 7-10% i forrentning af den indskudte kapital, altså lidt bedre som det langsigtede afkast på aktier. Sammen med investorer, der ligeledes forsøger placering af kapital i landbruget, bør det absolut løfte jordprisen de kommende år og måske kan jord stige mere som det øvrige ejendomsmarked, da jordprisen slæber efter – altså ingen prisstigninger de sidste ca. 10 år.

Mindre prisstigning
Jordprisen stiger til 153.000 kr./ha. for anden kvartal på landsplan. Det er som altid frie handler med bygninger. Det er en stigning på 6.000 kr./ha. i forhold til 1. kvartal 2020, svarende til 4,1%. Den sidelænse jordpris tendens, som har stået på i 10 år er fortsat fuld intakt, selvom vi pr. har oplevet en mindre prisstigning. Men løfter jordprisen sig over 160/165.000 kr./ha. de kommende år, så vil der herske mindre tvivl om, at jordprisen for alvor er på vej opad.

Anden kvartal var selvfølgelig højdepunktet i Coronakrisen, hvor Danmark var nedlukket. Derfor blev der kun omsat 7.665 ha. jord, svarende til en omsætningshastighed på 85 år. Det kan vi dog ikke bruge til noget under de givne omstændigheder. Typisk er der en sammenhæng mellem stigende jordpriser og omsætningen. Det bliver spændende og følge, hvis jordprisen de kommende år tikker mere opad i forhold til omsatte hektarer.

Det øvrige marked stiger
Det er usædvanligt, at ejendomsmarkedet stiger i en økonomisk recession. Typisk vil forbrugerne tilbageholde deres forbrug, specielt på store beslutninger såsom køb af fast ejendom. Coronakrisen er indtil videre fuldstændig omvendt og det vidner omkring pengerigelighed. Sommerhuse, som vi har læst om i medierne, er steget med 6,3% i andet kvartal. Parcelhuse steg med 1,1% og ejerlejligheder med 0,7%.

Vil du vide mere omkring tendenser på ejendomsmarkedet i Danmark, så følg fremtidsforsker, Jesper Bo Jensen på de sociale medier. Jesper, ser fortsat en fremgang i befolkningsudviklingen i Danmark, en befolkningsvandring mod Øst i Danmark, men også, at flere vil søge ud af lejlighederne til parcelhuse i byer der kredser op til storbyerne.

Ring til os for en snak omkring jordpriser og risiko. Jens Schjerning, jes@agrocura.dk tlf.: 7436 5057.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 32671519
21425620
jes@agrocura.dk

Kategorier:
Jordpris Konjunktur