Temadag om råvare- og finansmarkedet

Tidspunkt: 2. april 2019 kl. 09:00 - 11:45

Sted: Landbocentret i Følle, Føllevej 5, 8410 Rønde
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med Agrocura
Pris for deltagelse: 450 kr. pr. deltager ex. moms - inkl. formiddagskaffe og frokost

Råvare- og finansmarkedet (første del)
Dansk Landbrug er under forandring, og der er allerede kommet nye øgede krav fra de finansielle samarbejdspartnere omkring governance (selskabsledelse). Disse nye krav giver muligheder, og de virksomheder, som først er i stand til at omstille sig, vil opnå anerkendelse, få endnu flere muligheder og derved konkurrencefordele.
Agrocura har flere klare bud på at imødekomme de nye krav til de finansielle aktører.

Verdensøkonomi, renter og Brexit (anden del)
Vi er i gang med verdens længste højkonjunktur siden år 1854, hjulpet af rekordlave renter og kæmpe stimulipakker. 2018 tegner til et bump på vejen, eller står vi meget tæt på en ny recession? Der er udfordringer omkring handelskrigen, Brexit og Italiensk budgetoverskridelse bare for at nævne nogle. Det har været direkte årsag til endnu engang rekord-kurser på realkredit, hvor det nu hedder 1,5% 30 årigt lån, hvis du vil have fast rente. Kan vi blive ved med at være sikre på, at de korte negative variable renter holder ved? Der er fokus på dansk landbrugs store andel af "flexlån", og kravet stiger til mere fast rente, og hvorledes tackler vi det? Brexit står for døren (måske), og hvad vil det betyde for eksporten, herunder dansk landbrug?

Program:
Første del:

1. Dansk Landbrug under forandring
   a. De 2 grundlæggende udfordringer; Massiv gæld og skrøbelig forretningsmodel.

2. Hvordan spiser man en elefant?
   a. Hvordan kan de nye krav fra de finansielle aktører imødekommes?
      i. Præsentation af nyt analyseredskab til at mindske ugunstige udfald omkring det forventede økonomiske resultat.
     ii. Hvad kan samarbejdet mellem Saxobank og Agrocura bidrage med?
    iii. Hvordan sikres, at disponeringer på foder sker med udgangspunkt i virksomhedens budget og risikoprofil?

3. Anbefalinger på råvaredisponeringer
   a. Hvornår skal der handles foder?
   b. Hvornår skal der sælges korn?

4. Tid til spørgsmål

Anden del:

1. Kort update på konjunktur
   a. Forventelig kommende recession, hvornår?

2. Update på renten, herunder kort og langsigtede forventning
   a. Corporate Governance på strategi rente

3. Brexit - fordele/ulemper - hård/blød landing

4. Tid til spørgsmål

Der serveres kaffe med brød undervejs og afsluttes med frokost i landboforeningens kantine.

Tilmelding senest den 26. marts til Djursland Landboforening på tlf. 8791 2000 eller elektronisk HER.