Foredrag om negative renter - Mulighed eller trussel?

Tidspunkt: 12. september 2019 kl. 17:00 - 19:00

Sted: Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 7, 8230 Åbyhøj
Arrangør: Dansk Aktionærforening
Pris for deltagelse: Medlemmer 50 kr. Gæster: 100 kr.

Hvilke afledte effekter er der af negative renter, og hvordan kan du vende det til din fordel som investor og låntager?

Det får du lejlighed til at høre mere om, når cheføkonom Jens Schjerning fra Agrocura holder foredrag. Jens følger udviklingen tæt og rådgiver i sit virke personer og virksomheder om bl.a. strategi for investeringer og belåning.

De spørgsmål som ofte stilles er f.eks.:
- Hvor negative kan renterne blive, og hvor længe kan det vare ved?
- Hvilken indvirkning har det på aktie- og ejendomsmarkedet mv.?
- Hvilke overvejelser skal jeg tænke på ved valg af lån?
- Hvordan optimerer jeg min økonomi og investeringer i et miljø med negative renter?

På makrofronten er der også mange spørgsmål i øjeblikket.
Den europæiske centralbank, ECB har udtalt, at den med alle midler vil forsøge at skubbe gang i væksten og inflationen. Der ligger implicit i markedet, at ECB sænker renten tre gange med 0,10 pct. point. Det betyder at renten måske til foråret kommer ned på minus 0,70 pct. Den danske nationalbank vil følge med ned. I øjeblikket er renten i Danmark på minus 0,65 pct. men kan måske til foråret falde til omkring minus 1 pct. Det er svært at forstå men ikke desto mindre kan det blive til virkelighed.

Indtil videre er private sluppet for at betale for at have penge stående i banken. Den går nok ikke længere. Der stå ca. 1.208 mia. kr. på indlån. Hvad vil reaktionen blive hvis folk bliver ”straffet” med negative renter? Hvor flytter pengene hen? Aktier, ejendomme, guld, Bitcoin eller andet? Kan det medføre nye bobler?

En anden udfordring med de negative renter er, at Sydeuropa har næsten tilsvarende renter som i Nordeuropa. Dette på trods af den lavere kreditværdighed i Sydeuropa. Kan dette misforhold ryste samarbejdet i EU, idet risikoen i princippet er sat ud af kraft.

Det er alt sammen nogle af de spørgsmål som vil blive belyst i foredraget.

Gå derfor ikke glip af det spændende møde!

Du kan tilmelde dig HER.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
jes@agrocura.dk