Agrocura på besøg på Bornholm

Tidspunkt: 17. november 2021 kl. 13:00 - 15:00

Sted: Kannikegaard, Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby
Arrangør: Bornholms Landbrug & Fødevarer
Pris for deltagelse: 650 kr. + moms
For ikke medlemmer er 750 kr. + moms

Mødet finder sted onsdag den 17. november kl. 13 - 15 og afholdes på Kannikegaard.

Pris 650 kr. + moms.

Prisen for ikke medlemmer er 750 kr. + moms.

Tilmelding til sekretariatet: senest onsdag den 10. november på tlf. 5690 7800 eller mail: bl@blf.dk


De Økonomiske forhold v. Jens Schjerning

Status på verdens økonomien

Negative renters effekt på økonomien, ejendomme og aktier


Forventninger til renten

Er det en kopi af 00'erne?


Hvad med jordprisen

Vi er forbi Coronakrisen, som i økonomiske termer var en mindre recession, ja faktisk verdens korteste. Vi står nu foran en endnu bedre økonomisk optur de kommende 7-9 år, hvor specielt ejendoms- og aktiemarkedet vil klare sig helt fantastisk.

Motoren herfor er, at vore kontanter, som vi har mange af, møder negativ rente. Derved falder vores købekraft meget ved at ligge inde med frie midler på bankbogen. Kontanter søger derved mod bedre afkast, som sammen med store penge- og finanspolitiske tiltag vil give en ganske pæn højkonjunktur. Vi vil komme ind på, hvad det betyder for dig, herunder hvilke overvejelser du bør gøre i din virksomhed.


Status på råvaremarkederne v. Henrik Andresen

Status på råvaremarkederne - korn, raps & soja

Vil 2022 blive et lige så volatilt år? - Træk på lagrene gør priserne sårbare ved produktionsudfordringer


Hvordan kan vi risikoafdække

Coronapandemien og dens betydning - hvad kan vi forvente på de animalske markeder

2021 bød på de største stigninger til majs på CBOT børsen! Men hvad blev den foreløbige konklusion egentligt på et råvareår, hvor der var store udsving undervejs, og hvad kan vi forvente os fremadrettet for afgrødepriserne? Disse store spørgsmål, samt temperaturen på de animalske markeder vil blive gennemgået.

 

Du kan tilmelde dig arrangementet HER.

Jens Schjerning Jens Schjerning
Cheføkonom, HD-F 74365057
jes@agrocura.dk