Vores investeringsstrategi

Vores investeringsstrategi

#1 Porteføljerne

Porteføljerne er statiske efter viste fordeling (til højre) og rebalanceres kvartalsvis eller efter behov, for at vi hele tiden rammer kundens risikoprofil.

Framework for vores anbefalinger er altså denne fordeling, og det er de rammer vi kan inkludere værdipapirer til.

Værdipapirerne består som hovedregel af ETFér eller investeringsforeninger med god trackrecord passer ind i strategien.

 

 

 

#2 Opbygning af porteføljerne 

Omdrejningspunktet for allokeringen i porteføljerne er den amerikanske konjunktur model fra Conference Board, samt realrenteudvikling i USA & forventning til renteudviklingen (subjektiv vurdering og analyse).

Dette indskrænker vores værktøjskasse/placeringsmuligheder, da diverse aktivklasser performer forskelligt alt efter hvor i konjunkturerne vi er.

I kombination er der en anden stærk drivkraft der består af udviklingen i realrenten (dvs. muligheden for at bevare sine penges værdi mod inflation). Når denne er nedadgående bliver dels ædelmetaller, samt aktiver med længst varighed et relativt bedre alternativ og bør derfor have fokus i allokeringen i porteføljerne.

 

 

 

#3 Trends, analyser og modeller

Ved at gøre brug af ovenstående modeller, øger vi sandsynligheden for at ramme ind i markedets tendenser. Samtidig har vi objektive modeller der løbende kalibreres ind efter den underliggende økonomiske udvikling og giver derfor opbakning i forhold til allokeringen, og hvilke typer af aktier, obligationer og alternativer vi skal have.

I kombination laver vi subjektive analyser og vurderinger, hvor vi via temaer, trends og brancher har muligheden for at inkludere allokeringer for en relativ mindre del af porteføljen som kan være med til at krydre afkastet.

Vigtigt for os er det dog at størstedelen af porteføljen bestemmes af en fastlagt strategi og ændres efter de af modellen fremviste output. Af samme årsag indgår enkelt aktier ikke i vores allokeringer eller analyse, da det modellerne vi bruger er af mere makroøkonomisk karakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

#4 Vedligehold

Efter porteføljerne er dannet vil det være allokeringen vi kører efter indtil modellerne viser andet eller potentialet/smertegrænsen er nået i vores individuelle analyser af brancher eller sektorer.