Om

Om

Hvad gør vi?

Til fastlæggelse af vores investeringsstrategi bruger vi OECDs ledende indikatorer. Med disse indikatorer kan vi dele konjunkturerne og dermed økonomien op i tre risikozoner, grøn, gul, rød. 

Zonerne indikere hver, hvilken grad af økonomisk risiko der teoretisk befinder sig i det aktuelle marked, hvorfor vi allokere aktieandelen i kundens portefølje herefter.

Værdipapirerne vi rådgiver ud fra og anbefaler til kunden, udvælges efter analyse og backtest i forhold til, hvordan disse responderes til kunden. 

Hvornår?

OECD offentliggøre tal én gang hver måned, som regel den anden mandag i måneden. 

Disse nøgletal bearbejdes i vores model, hvor konjunkturkurven altid vil kredse om en 0-punkts akse. Ud fra dette output kan risikozonen bestemmes med baggrund i den forecastede økonomiske udvikling. 

Ud fra disse data fremsendes den forslåede aktivallokering, til den enkelte kunde og efter dennes risikoprofil og individuelle afsæt.

Hvorfor?

Ifølge OECD er der 80 % sammenhæng mellem deres nøgletal, og til det der faktisk sker i økonomien om 6-9 mdr. 

OECDs ledende indikatorer dækker over ca. 75 % af den globale økonomi, og kan fortælle noget om markedet som helhed. 

Den teoretiske udlægning, er dernæst at virksomhederne øger deres indtjening når økonomien forecastes til fremgang og vice versa. Derfor er kan udviklingen i konjunkturforløbet bruges som risikobarometer.

 

Hvordan?

Når en portefølje anbefaling laves til en kunde bliver det derfor med udgangspunkt i indeks, fortrinsvis brede og fortrinsvis passive billige fonde, alt efter hvordan disse respondere til udviklingen i aktiemodellen. 

Med denne investeringsstrategi er vi bevidste om, at vi tilpasser en portefølje efter både kundens og markedets risiko. Da vi anbefaler passive fonde der replikere markedet, er vi beviste om at vores metode ikke slår markedet når det stiger, omvendt viser vores analyser og backtest at det er tilfældet når markedet faldet. For os er investeringsstrategien derfor  god risikostyring.

Når modellen indikere ændringer sender vi fondskoder, baggrund for valg af fonde og med hvilken andel de skal vægte efter kundens risikoprofil.

Produkter

Abonnementsløsning:
Ovenstående beskrivelse fungere som en abonnementsløsning. Abonnementet løber indledningsvist 1 år, og derefter med kvartalsvis opsigelse. Abonnementet indeholder:

  • Udarbejdelse af individuel risikoprofil 
  • Udsendelse af anbefalinger på mail og SMS
  • Proaktive anbefalinger fra Agrocura
  • Effektiv strategi med lave omkostninger og simpel fremgangsmåde
  • Fondskoder der matcher din risikoprofil og aktuel risikozone for aktier
  • Adgang til kundeportal, hvor der bl.a. er adgang til analyser, rapport og aktuelle anbefalinger

Individuel rådgivning:
Såfremt behovet for et abonnement ikke er til stede, rådgiver vi også ud fra vores model på timebasis. Dette er som udgangspunkt på kundens eget initiativ såfremt der skal følges op og indeholder.

  • Udarbejdelse af individuel risikoprofil 
  • Anbefaling matchende din risikoprofil ud fra det aktuelle risikomiljø på de finansielle markeder
  • Fortrinsvis anbefalinger på passive fonde med lave omkostninger

I tillæg anbefaler vi dog vores focus finans abonnement til 2.500 kr. ex. moms pr. år. Dette for at få input om ændringer i risikomiljøet. Herefter er det kundens eget ansvar at tage kontakt til Agrocura for evaluering af portefølje som foregår på timebasis.

Hvis du vil vide mere