Investeringsstrategi

Investeringsstrategi

I Agrocura Investering benytter vi strategien, taktisk allokering. Det betyder at vores anbefalinger bygger på en dynamisk fordeling mellem aktiefonde og obligations afdelinger, enten som investeringsforeninger eller Exchange Traded Funds (ETF) fra Danmark og udlandet. Vigtigst er dog at alle fonde historisk har responderet tilfredsstillende til vores model.

Grunden til, at vi udelukkende anbefaler brede fonde eller foreninger er flere. Det essentielle er dog, at vi med vores modeller kan sige noget om markedet som helhed, og derfor ikke tilslutter os de mere end 10.000 analytikere der dagligt kommer med anbefalinger på alene de 500 største amerikanske aktier. Der hvor vi med vores modeller kan skabe værdi ganske enkelt; hvornår skal vi være med i markedet op, og lige så vigtigt når det ikke går op, og hvordan får vi spredt risikoen bedst muligt og billigst muligt. 

Én model, tre risikoklasser
Filosofien bag Agrocura Investering er, "keep it simple". Vi bruger derfor samme model uanset om man har en lav, mellem eller høj risikoprofil, og graduere udelukkende risikoen i forhold til aktierne. Den taktiske allokering betyder altså alle tre porteføljer til tider kan indeholde 100 % obligationer, mens risikoprofilen bestemmer den maksimale andel af aktier. Siden Finanskrisen ses i nedenstående allokeringen for de tre risikoprofiler. 

Aktivgraduering i forhold til risikoprofil:
 
                                        Lav                                                                              Mellem                                                                            Høj

               

Fundamentet for allokeringen

De store udsving samt nedture på aktiemarkedet kommer typisk i forbindelse med økonomiske opbremsninger eller recession. Disse økonomiske udsving har vi i Agrocura i årevis observeret og specialiseret os i, igennem konjunkturforløbene.

Med tal fra OECDs ledende indikatorer, kan vi ret præcist observere og vurdere temperaturen for den globale økonomi og dermed objektivt bedømme udviklingen og lægge investeringsstrategien herefter.  Organisationen for de udviklede lande (OECD) offentliggøre de ledende indikatorer for 33 medlemmer og 6 store ikke-medlemmer, én gang om måneden. Tallene bliver behandlet som en cyklus hvilket gør, at de altid vil bevæge sig omkring en 0-akse, hvilket gør af de økonomiske zoner altid vil gå igen.

I nedenstående figur ses resultatet af modellen, nemlig en farvelade af et trafiklys og konjunkturudviklingen i midten. Trafiklyset indikere altså risikoen i markedet og kræver næppe nogen dybere forklaring i forhold til strategien.

Aktiemodel

Værdipapirer

Som anført tidligere har vi - Agrocura - hverken ressourcer eller tid til at analysere enkelte aktier i et sådan omfang at vi føler, vi kan stå inde for en portefølje, som vi vil anbefale vores kunder. Dernæst kan vores modeller ikke give indikationer om hverken enkelt aktier eller sektorer, hvorfor vi kun bruger lidt tid på at vurdere dette.

Vores model er dog eminent til at vurdere markedet som helhed, både når det går op og ned, derfor; sammensætter vi porteføljerne med brede indeks, fortrinsvis passive med lave omkostninger da vi jo som udgangspunkt blot er interesseret i markedet og derfor ikke finder det nødvendigt at betale op til 3 % i ÅOP for aktive fonde.