Investering

Investering

               

 

 

               

Kontakt
Jens Kornbeck Jens Kornbeck
Analytiker, Pba. Finans 74365157
jko@agrocura.dk

Risikoprofil

For at kunne investere optimalt i værdipapirer, er det nødvendigt at kende sit formål med at investere, samt evne og vilje til at påtage risiko. Da både teori og praksis viser at afkast og risiko hænger sammen, er risikoprofilen et kritisk punkt når der investeres. Kender vi omvendt risikoprofilen, kan vi hjælpe kunden med at optimere afkast/risiko forholdet under risikorammerne. 

Så udover at det er et lovkrav, er risikoprofilen et vigtigt værktøj for kunne investere effektivt efter den individuelle kundes profil. Med i vurderingen er desuden skattemæssige regler og hensynstagen.

Individuelle afsæt

Med risikoprofilen som fundament, kan vi rådgive effektivt og med afsæt i den individuelle kundes behov. Vi tager udgangspunkt i den enkelte kundes formue, og tilpasser vores rådgivning ud fra kundens eksisterende og fremtidige forventelige situation. 

Vores investeringsrådgivning fås i to forskellige udgaver. Enten som screening/optimering af eksisterende værdipapir depoter eller som abonnements løsning med dynamiske tilpasninger i vores anbefaling. Fælles er dog at afsættet altid er i kundens individuelle situation og det beløb der ønskes at investere.

Uafhængighed

For at kunne yde optimal rådgivning bedst for kunden anser vi uafhængighed, som en stor styrke. Vi er bevidste om, at de bedste investerings produkter, som oftest ikke fås hos den samme udbyder. Vi modtager derfor ingen returkommission, henvisnings provision eller har øvrige kick-back aftaler der kan komprimentere vores uvildighed. 

Vores uafhængighed giver samtidig frihed til, at kunne vælge produkter og ydelser, vi mener kommer kunden til gode. 

 

Porteføljesammensætning

I kombination med kundens individuelle afsæt og risikoprofil, dannes vores anbefalinger til porteføljesammensætning ud fra vores aktiemodel. Vores model bygger indikatorer fra OECD, og derfor objektive parametre. Ud fra disse kan vi allokere investeringerne med hensyntagen til både markedets aktuelle risikozone samt kundens individuelle risikoramme.  

Den dynamiske tilgang og løbende stillingtagen til markederne, giver over tid effektiv risikostyring inden kundens risikorammer. Dernæst tillader vores uafhængighed at vælge de mest optimale værdipapirer alt efter markedets risikozoner.